kort

Foto AP

Psychiatrie //

Meer patiënten geëuthaniseerd

Het aantal mensen met een psychiatrische aandoening dat geëuthaniseerd wordt, is vorig jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) op Kamervragen. In 2013 zijn 42 gevallen gemeld bij de regionale toetsingscommissies voor euthanasie; in 2012 en 2011 waren dat er 14 en 13. Van de gevallen uit 2013 zijn er nu 31 beoordeeld. Deze zijn alle ‘zorgvuldig’ bevonden. Schippers noemt de stijging „een logische ontwikkeling” – artsen zouden steeds beter kunnen beoordelen of een verzoek voldoet aan de wettelijke criteria. Binnenkort verschijnt het jaarverslag van de Regionale toetsingscommissies euthanasie. Schippers verwacht dan nader in te kunnen gaan op de stijging van het aantal gevallen bij psychiatrische patiënten.

Referendum //

Ontregeling tussen Zwitserland en EU

Zwitserland kan op korte termijn al de toegang verliezen tot Europese studenten- en onderzoeksprogramma’s, als gevolg van het zondag gehouden referendum over immigratiequota voor EU-burgers. Dat zeggen bronnen binnen de Europese Commissie. De Zwitserse regering heeft drie jaar om concrete wetsvoorstellen te doen. Pas dan wordt duidelijk wat de implicaties zijn voor met Zwitserland gemaakte afspraken over de interne markt. Maar op korte termijn kunnen lopende zaken al ontregeld raken. Zo moet het vrije verkeer van personen dat de EU heeft met het vorig jaar toegetreden Kroatië nog formeel worden uitgestrekt tot Zwitserland. Bern zou hier binnenkort mee instemmen, maar na het referendum lijkt dit moeilijk voorstelbaar. Volgens EU-bronnen heeft dit „vrijwel automatisch” gevolgen voor andere onderhandelingen, bijvoorbeeld over de verlenging van het onderwijsprogramma Erasmus. Een trits nieuwe referenda dreigt de relatie met de EU verder onder druk te zetten. Zo wordt de Kroatische kwestie volgend jaar ter goedkeuring aan de Zwitsers voorgelegd - het is voor het eerst dat een referendum wordt gewijd aan wat doorgaans een technische kwestie was. En dit jaar staat een referendum gepland over het uit milieuoverwegingen beheersbaar houden van de bevolkingsaanwas, door middel van familieplanning en - opnieuw - het beperken van immigratie.