Schuyt ‘geschokt’ door handelwijze VU na klacht over proefschrift

De VU stelt weer een commissie in die onderzoek gaat doen naar plagiaat.

Kees Schuyt, voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (het beroepsorgaan voor integriteitsklachten), is „geschokt” door een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam naar het proefschrift van econome Karima Kourti. „De VU heeft een ernstige fout gemaakt door een commissie aan het werk te zetten op basis van een anonieme klacht”, zegt Schuyt vandaag in een interview met deze krant.

De VU heeft nu opnieuw een commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld die het proefschrift onderzoekt. Dit gebeurt na een nieuwe klacht van de anonieme klager die in mei 2013 ook al een klacht indiende over vermeend plagiaat in dit proefschrift. De promotie werd daarna uitgesteld. Een commissie onder leiding van emeritus VU-hoogleraar Pieter Drenth stelde in november 2013 vast dat het proefschrift plagiaat bevatte, maar oordeelde dat de promovenda na herstel van „tekortkomingen” alsnog zou kunnen promoveren. Dezelfde commissie-Drenth onderzoekt nu ook de nieuwe klacht.

Schuyt wijst erop dat landelijke organisaties het in behandeling nemen van anonieme klachten verbiedt. „Je geeft op die manier ruimte aan roddel en achterklap en creëert een sfeer van achterdocht en wantrouwen aan de universiteit.” Hij noemt de manier waarop de VU eerder heeft bericht over de inhoud van het rapport-Drenth „volkomen onder de maat”. Schuyt spreekt van een „geheim proces […] dat haast gaat lijken op een heksenproces. […] Alles wat jurist in mij is komt hiertegen in opstand.”

In januari 2014 stelde de VU ook een commissie in met als externe voorzitter UvA-hoogleraar Jaap Zwemmer om onderzoek te doen naar het gehele oeuvre van hoogleraar economie Peter Nijkamp. Dit gebeurde nadat NRC Handelsblad de VU confronteerde met diverse voorbeelden van incorrecte en ontbrekende bronvermeldingen in publicaties die Nijkamp alleen of met coauteurs heeft geschreven. Nijkamp was in mei nog beoogd promotor van het proefschrift van Kourtit, maar trok zich terug op advies van de commissie-Drenth. Nijkamp is coauteur van twaalf van de vijftien hoofdstukken van het proefschrift.