Pechtold: grotere gemeenten nodig voor behoud democratie

V.l.n.r. Roger van Boxtel, Alexander Pechtold, Els Borst en Pia Dijkstra op het partijcongres in de Amsterdamse Beurs van Berlage.
V.l.n.r. Roger van Boxtel, Alexander Pechtold, Els Borst en Pia Dijkstra op het partijcongres in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Foto ANP / Koen van Weel

Om de democratie te behouden, moeten gemeenten groter worden in plaats van allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan. Alleen dan hebben kiezers weer controle over wat er in hun stad of dorp gebeurt, zei D66-leider Alexander Pechtold vandaag in een toespraak op het congres van zijn partij (volledige toespraak hier).

Het grootste gevaar voor de lokale democratie zit volgens Pechtold in ‘het woud aan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten’. Die vormen volgens de D66-leider een ‘sluipmoordenaar’. “Kleine gemeenten die koste wat kost zelfstandig willen blijven, gaan regionaal van alles samen doen.”

‘Gemeenschappelijke regelingen zijn ondemocratisch’

Gemeenten werken onder meer vaker samen als het gaat om de gezondheidszorg, de afvalverwerking of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Omdat steeds meer taken van het rijk naar gemeenten gaan, krijgen vooral kleinere gemeenten te maken met zaken waar zij geen expertise in hebben en zien zij zich gedwongen die taak onder te brengen in een samenwerkingsverband waar de gemeenteraad geen zeggenschap over heeft.

“Ondemocratisch”, concludeert Pechtold.

“Macht verschuift van de lokale democratie naar een bovenlokale bureaucratie.”

‘Wat hebben inwoners aan een gemeenteraad die nergens over gaat?

Pechtold wees erop dat de gemeente Bunnik in elf gemeenschappelijke regelingen zit. “Etten-Leur in twaalf. En Delfzijl zelfs in zeventien. Hoe zelfstandig ben je dan nog? Is dit geen schijnzelfstandigheid?” Het is volgens de partijleider vooral handig voor bestuurders.

“Die hebben geen last van een sturende en kritische gemeenteraad. Maar zijn de inwoners daar het beste mee gediend. Wat hebben mensen aan een gemeente die zogenaamd zelfstandig is, maar nauwelijks nog ergens over gaat?”

Het gevaar bestaat volgens Pechtold dat gemeenten ontstaan waar bestuurders het laatste woord hebben in plaats van de gemeenteraad.

“De oplossing ligt voor de hand. Al is die niet overal populair. Grotere gemeenten. Meer bestuurskracht. En meer democratie. Terug van vergaderzalen in anonieme kantoren naar de raadszaal in het gemeentehuis.”

RTL-verslaggever Roel Schreinemachers:

Twitter avatar RoelSchrein Roel Schreinemachers Pechtold: we zijn nog niet klaar met dit kabinet, we zijn nog niet ‘uitgeregeerd’ #D66congres
Twitter avatar RoelSchrein Roel Schreinemachers Pechtold: wij kiezen niet voor terugtrekken uit EU, brug ophalen, angst voor het vreemde zoals #Wilders doet #D66congres

(Novum)