Haantje

Hanen zijn een bijproduct van de eierindustrie, de meeste verdwijnen roemloos in veevoer en andere afvalstromen. Dat is een pervers complot. Maar het ziet er naar uit dat er voor de jaarlijks veertig miljoen overtollige haantjes iets gaat veranderen. Op een aantal boerenbedrijven worden nu haantjes gehouden. Die zijn wat kleiner dan kippen. Voor verkoopadressen zie comebackvanhethaantje.nl