Geen ouwe meuk Senioren pagina

Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron.
Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron. Foto AFP

Afgelopen zondag werd in het televisieprogramma Tegenlicht een nieuwe doelgroep gepresenteerd. ‘Jonge ondernemers, open je ogen en pak je kans!’, was de oproep. Want bij de babyboomers valt een hoop te halen. Daarbij werden de (gefortuneerde) zestigers vooral opgevoerd als ideale consumenten. Lijdende voorwerpen die zich gewillig al dat geld dat ze hebben verdiend afhandig laten maken. Bedrijven weten dit grijze goud veel te weinig te vinden, was de boodschap van de documentaire.

Inderdaad hebben de senioren van vandaag veel te bieden. Dat gaat een stuk verder dan hun bankrekening alleen.

Ouderen zijn nog nooit zo gezond en fit geweest als de babyboomgeneratie. „De vijftigers zijn de nieuwe veertigers, de zestigers de nieuwe vijftigers”, hoor je nu. Waar vroeger iemand rond het pensioen op zijn laatste benen liep, begint nu een hele nieuwe levensfase. De invulling daarvan is een new frontier.

Het is juist deze new frontier die deze groep zo interessant maakt. Want naast nog vijftien jaar consumeren, willen deze mensen nog iets betekenen voor de samenleving. De eerste tekenen hiervan zijn zichtbaar. Grootouders nemen de rol van de crèche over. Na hun pensioneren storten velen zich op vrijwilligerswerk. En er wordt steeds vaker doorgewerkt. Zoals ook in de documentaire ter sprake komt, is het aantal doorwerkende 65-plussers de afgelopen tien jaar verdrievoudigd.

Omarm het grijze goud...

Déze feiten zouden bedrijven en organisaties vooral tot nadenken moeten stemmen. Welke kansen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen we de nieuwe grenzen van ouder worden optimaal benutten?

Het eerste wat te binnen schiet, is de schat aan kennis en ervaring die na pensioneren beschikbaar blijft. De waarde van dit grijze goud stijgt als de kennis up-to-date blijft. Op dit moment is onze arbeidsmarkt daar niet op ingericht. Werknemers worden na hun vijfenveertigste veelal gezien als oud, in plaats van goud.

Als de carrièrepiek achter de rug is, heeft investeren weinig zin meer, denkt men. De irritatie over lineair stijgende lonen en afnemende productiviteit zwelt ondertussen aan. Demotie zou de oplossing zijn.

Natuurlijk, het is een optie en soms nodig. Maar het is nauwelijks een antwoord op de nieuwe situatie. We zouden mensen in staat moeten stellen om de eigenschappen die hun levens- en carrièrefase met zich meebrengen optimaal te gebruiken.

Dat betekent: nieuwe rollen creëren en blijven investeren. Van veel vijftigers en zestigers hoef je innoveren misschien niet meer te verwachten. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel innovaties faciliteren. Want zij weten hoe de hazen lopen, hebben een netwerk opgebouwd, gefaald en successen behaald. Ze hebben overzicht, kunnen problemen snel doorgronden en de jongere garde adviseren. Koppel de wijsheid aan de frisse blik en er ontstaan verrassende resultaten.

...en verzilver de potentie van de senioren

De ervaring die Nederland rijk is, is wat we moeten verzilveren. Door de senior niet als een lijdzame kruiwagen te beschouwen, maar door ons te verhouden tot de verandering die de oudere heeft doorgemaakt.

Erkenning van de verandering en de potentie is een eerste stap. Daarop handelen de tweede. Hoe precies en wat moet elke organisatie voor zichzelf uitmaken. Ondernemers en bestuurders, open je ogen en pak je kans! Dan kan de grijze golf wel eens uitmonden in een gouden toekomst.