Bloed stolt alleen nog als het moet, dankzij een nieuw antilichaam

Dit is het zuurstoffilter van een hartlongmachine. Zonder antistollingsmiddelen raakt het apparaat verstopt met klonten bloed: de lange draden op deze elektronenmicroscoopopname.

Maar de meeste stollingsremmers die nu gebruikt worden, zoals heparine, hebben een groot nadeel. Ze verhogen het risico op bloedingen.

Onderzoekers onder leiding van Thomas Renné van het Karolinska Instituut in Stockholm denken nu een middel gevonden te hebben zonder die vervelende bijwerking. Met een antilichaam schakelen zij de zogeheten stollingsfactor XII uit. Daardoor klontert het bloed niet langer spontaan, maar stolt het bij bloedingen wel normaal. Dat meldden zij deze week in Science Translational Medicine.

Het onderzoek komt voort uit de ontdekking in 2005 dat genetisch veranderde muizen die geboren werden zonder factor XII nooit een beroerte of longembolie kregen, terwijl hun bloedstolling wel normaal was.

Om de werking te testen, koppelden de onderzoekers konijnen aan een hartlongmachine. Als de dieren het antilichaam kregen toegediend bleef de hartlongmachine schoon. Als het middel ook bij mensen veilig werkt, zou het een doorbraak betekenen in de behandeling van trombose.