Enquist opvolger Wigman

Anna Enquist is de nieuwe stadsdichter. Ze volgt Menno Wigman op en is de eerste vrouwelijke stadsdichter van Amsterdam. Enquist zal de belangrijkste gebeurtenissen in de stad twee jaar lang dichterlijk becommentariëren. Ze is door stadsdeel Centrum aangesteld, maar werkt onafhankelijk. In 2006 was Adriaan Jaeggi (1963-2008) de eerste stadsdichter van Amsterdam.