Klokkenluider R’dam onterecht ontslagen

De gemeente Rotterdam had de ambtenaar die misstanden over moskee-internaten bekendmaakte, niet mogen ontslaan. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank bepaald. De klokkenluider vocht zijn ontslag op 28 januari aan in een kort geding. De rechter stelt nu dat het ontslag niet terecht is. Hierbij houdt de voorzieningenrechter rekening „met het feit dat strafontslag in dit geval anderen kan ontmoedigen om misstanden te onthullen.” De bouwinspecteur verklaarde in het kort geding voor het eerst documenten en geheime bandopnames van vergaderingen over moskee-internaten aan deze krant te hebben verstrekt. Hij werd ontslagen omdat hij zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden. De rechter oordeelt dat de klokkenluider geen andere mogelijkheid had dan „de geconstateerde onregelmatigheden te bestrijden” door vertrouwelijke informatie te lekken. Hij had echter geen geheime bandopnames mogen maken van ambtelijke overleggen. Dit noemt de rechter „plichtsverzuim”, maar het rechtvaardigt volgens haar geen strafontslag. De ambtenaar kan nog niet aan het werk. Hij moet eerst afwachten wat de Bezwaarschriftencommissie vindt van het strafontslag. nrc.next publiceerde sinds eind 2012 artikelen over kinderen die in moskeeën wonen. De internaten bleken slecht onderhouden en soms brandonveilig en illegaal. Ook hield de overheid geen toezicht op de kinderen in deze internaten. Minister Asscher stuurde woensdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin strenger toezicht op deze en andere private internaten is geregeld.