Utrecht maakt warmtescan duizenden huizen

De gemeente Utrecht heeft ongevraagd de warmte-uitstraling van 60.000 huizen in de stad gemeten. Een scanauto heeft de afgelopen maanden door de straten gereden om ‘gevelmetingen’ te doen. Bewoners krijgen het resultaat vanaf vandaag in de brievenbus, met een uitnodiging voor een gesprek met een ‘energieambassadeur’ in de wijk die hun kan vertellen hoe ze zuiniger kunnen worden. In 2011 was er al een discussie in de stad, omdat de gemeente van plan was met een helikopter infraroodbeelden te maken van huizen en bedrijven. Dat plan riep weerstand op, en volgens milieuwethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) zijn de luchtbeelden nooit gemaakt: „Wij hebben geen toestemming gegeven om helikopterbeelden te maken. We kiezen voor de gevelscan.”

Dat de gevelscans ongevraagd zijn gemaakt, was volgens De Rijk „een punt van discussie”. De gemeenteraad heeft ingestemd met de scans. Bewoners krijgen alleen hun eigen scan te zien. Op een paar A4’tjes zien ze hun huis, met rode (warme), oranje, gele en groene (koele) vlakken. Kosten van de actie: 200.000 euro. Voor bewoners is de scan gratis. De gevelscans zijn onderdeel van het programma Utrechtse Energie, dat in 2011 is gestart en een volledig klimaatneutrale stad in 2030 moet opleveren. Die doelstelling noemt De Rijk „ongelooflijk ambitieus”. Een aantal maanden geleden bleek dat Utrecht geen windmolens mag bouwen op een bedrijventerrein in de stad. Het is een van de redenen dat het halen van de klimaatneutrale doelstelling gevaar loopt.

Wel stelde Utrecht een strenge milieuzone voor vervuilend verkeer in, en zijn er in diverse wijken pilots gestart om huizen energieneutraal te maken. De Rijk: „Er gebeurt veel, maar er zijn ook problemen. Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld geen geld om hun huizen aan te pakken.”

Het plan om huiseigenaren via de rechter te dwingen hun huis klimaatneutraal te maken, is gesneuveld. De Rijk: „We richten ons op mensen die hun huis zelf beter willen isoleren.”