denken @nrc.nl

Nu ook al een burn-out door de Citotoets?

vraagt Pascal Cuijpers, docent en faalangstreductietrainer uit Herten

‘Tweedeling door trainen voor Cito’, las ik woensdag 5 februari in nrc.next, naar aanleiding van het wel of niet kunnen volgen van Citotoetstrainingen en wat de zin daarvan is. Maar daar blijft het niet bij. Op een bepaalde site stuit ik, naast alle oefentoetsen en trainingen, ook op instanties voor ‘psychologische hulp’!

Is het tegenwoordig normaal dat een leerling die een Citotoets maakt, moet weten waar hij of zij terecht kan voor psychologische voor- of nazorg, wanneer bijvoorbeeld faalangst een allesbepalende factor lijkt te worden? Of, erger nog, waar deze leerling hulp kan krijgen bij symptomen van stress en burn-out?

Elke pedagoog zal begrijpen dat het juist dáár mis gaat. Naast het jarenlange kunstmatige trainen op de heilig verklaarde Citotoets baart me dit zorgen. Mijn bescheiden advies luidt dan ook: laat de Citotoets weer de Citotoets worden, zoals deze is bedoeld, als een redelijk objectieve momentopname, zónder al die spanningen die kinderen van buitenaf opgelegd krijgen.

Alleen dát zal de prestaties én het welbevinden van het kind echt helpen.

Geef een zetel aan de blanco-stemmers

vindt Julien van Ostaaijen, onderzoeker lokaal bestuur en anti-establishment-politiek, Tilburg University

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen werden ruim 17.000 blanco stemmen uitgebracht. De betekenis van de blanco stem is niet altijd duidelijk. Waarom neemt iemand de moeite om naar het stembureau te gaan om dan een stem uit te brengen die geen enkele invloed heeft op de uitslag?

In essentie is de blanco stem een signaal. Onderzoek toont aan dat Nederlanders veel vertrouwen hebben in de democratie, maar zeer weinig in politieke partijen. Maar een kiezer die dat gevoel bij de verkiezing wil uiten, heeft een lastige keuze. Het is óf volledige afkeer van het democratisch proces (thuisblijven) óf steun geven aan een partij.

De blanco stem daarentegen verenigt steun voor verkiezingen met ontevredenheid over het huidige aanbod. Blanco stemmen moeten worden vertaald in niet-ingenomen zetels in volksvertegenwoordigingen. Op die manier is voor iedereen zichtbaar hoeveel burgers wel het democratische proces steunen, maar zich nog niet gerepresenteerd voelen door de huidige partijen.