DNB houdt studies over staatsbank geheim

Lang wisten maar weinigen van het bestaan van Bank in Brokken en Bank in Brokken II. Het zijn twee studies die bedrijfshistoricus Corry van Renselaar schreef in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB).

De eerste ging over de verkoop in 2007 van ABN Amro aan een consortium van buitenlandse banken: Fortis, Santander en de Royal Bank of Schotland. Het tweede deel ging over de nasleep van die verkoop, de financiële crisis, de nationalisatie.

Voor haar onderzoek tekende Van Renselaar dagelijks de overwegingen en overpeinzingen van de bestuurders van DNB op. Waardevolle informatie.

Alleen de directie van DNB ontving een exemplaar van de bundel. Voor de parlementaire commissie-De Wit, die onderzoek deed naar de financiële crisis, werden de studies geheimgehouden.

De Volkskrant kwam in 2012 achter het bestaan van de geschiedschrijving, en probeerde die met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) openbaar te maken. Ook attendeerde de krant de commissie-De Wit op het bestaan. Die besloot het werk niet opnieuw te doen – hun onderzoek was al afgerond, het resultaat al gepresenteerd.

De studies bleven geheim. Vandaag daagt de Volkskrant DNB daarom voor de rechter in Rotterdam. De krant werd door juristen van DNB in voorgaande jaren naar andere rechtbanken verwezen. Hoogleraar Arnoud Boot steunt volgens Volkskrant-verslaggever Robert Giebels de zaak en is opgeroepen als getuige. Opmerkelijk: Boot is ook lid van de Bankraad, het adviesorgaan van DNB.