Staat verkoopt ING-hypotheken en boekt winst 1,4 miljard euro

De in 2009 overgenomen rommelhypotheken leveren de schatkist nu een financiële meevaller op.

De Nederlandse staat heeft 1,4 miljard euro winst gemaakt op de verkoop van de zogeheten Amerikaanse rommelhypotheken van ING. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vandaag geschreven aan de Tweede Kamer.

De opbrengst is 600 miljoen euro hoger dan in november vorig jaar nog geschat werd. Dat komt door betere marktomstandigheden. De opbrengst wordt volledig gebruikt voor het aflossen van de staatsschuld.

De zogeheten Alt-a hypotheken van ING werden begin 2009 door de Nederlandse staat overgenomen. De portefeuille, die voor zo’n 28 miljard euro in de boeken stond, was door de kredietcrisis zo sterk in waarde gedaald dat ING in de problemen dreigde te raken. Daarop nam de staat via een ingewikkelde constructie 80 procent van het economische eigendom van de hypotheekportefeuille over. Een jaar eerder, in 2008, had ING al een 10 miljard euro aan staatssteun ontvangen.

Nu blijkt het overnemen van de hypotheekportefeuille een goede deal te zijn geweest. De Amerikaanse huizenmarkt is de afgelopen periode flink verbeterd, waardoor de staat een goede prijs heeft ontvangen voor de portefeuille die in stukken is geveild.

ING kocht de portefeuille met Amerikaanse hypotheken met het spaargeld dat dochterbedrijf ING Direct bij spaarders in de Verenigde Staten ophaalde. Internetbank ING Direct wist met een aantrekkelijke rente de doorgaans weinig spaarzame Amerikanen over te halen hun geld bij de bank te stallen. Maar de Amerikaanse regels verplichtten ING om een groot deel van dit opgehaalde spaargeld in Amerikaanse hypotheken te steken. Zo werd het succes van ING Direct in de crisis uiteindelijk een probleem.

ING is nog niet helemaal verlost van de staatssteun. Van de 10 miljard euro die het bedrijf in 2008 ontving, is inmiddels 8,5 miljard euro afbetaald. Het restant van 1,5 miljard euro zal dit voorjaar en begin volgend jaar aan de staat worden overgemaakt. Daar komt nog een bedrag van 750 miljoen euro aan boeterente bij.

Ook op het verlenen deze steun heeft de staat een goed rendement gemaakt. In totaal heeft de overheid al een bedrag van 2,8 miljard aan boeterente ontvangen van ING op de 8,5 miljard euro aan al afgeloste steun.