Hoe leven wij vanaf 2015?

Er komt een nieuw zorgsysteem. D66-Kamerlid Bergkamp stuurde een lijst van 26 mensen naar de staatssecretaris en vroeg: wat gaat er met hen gebeuren?

Praat over de naderende hervormingen in de langdurige zorg, en jargon wordt onvermijdelijk. Zo is er de AWBZ die opgaat in de Wet langdurige zorg, in de Zorgverzekeringswet en in de WMO. De gemeenten voeren die WMO uit, en de bezuinigingen op lokale zorgtaken variëren van 15 tot 40 procent. In 2015 gaat het nieuwe zorgsysteem van start.

„Debatteren over de zorg betekent veel techniek en papier”, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp, portefeuillehouder zorg. „Je zou bijna vergeten dat de zorg daar niet om draait.” Reden voor Bergkamp om cliëntenorganisaties te benaderen. Zij maakten een lijst van 26 mensen van verschillende leeftijden, met verschillende aandoeningen en omstandigheden. Aan staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) vroeg Bergkamp wat er voor hén eigenlijk verandert, vanaf 2015.

„Mensen die zorg krijgen, zijn door alle veranderingen onzeker. Ze overzien niet wat de hervormingen voor hen zullen betekenen. Ik wil die mensen een gezicht geven”, zegt zij. Hervormingen in de zorg zijn volgens D66 wel nodig, om de zorg betaalbaar te houden. Bergkamp: „Maar daar is mij dit initiatief niet om te doen. Het gaat mij om de onduidelijkheid die er rond de kabinetsplannen bestaat, en over de abstractie van de discussie.”

Op de lijst staat een bonte verzameling mensen en problemen. Kees (10) kan niet praten, is niet zindelijk en gaat naar een speciaal kinderdagcentrum. Jolien (23) had een psychose, is patiënt in een psychiatrisch centrum. Anneke (61) heeft een spierziekte, krijgt per week zo’n 24 uur aan hulp.

Bergkamp wil van staatssecretaris Van Rijn weten hoe hun leven er volgend jaar uitziet. Zij hoopt op antwoord vóór de behandeling van de WMO in de Kamer – vermoedelijk in maart. „Dan kunnen we in het debat de plannen eventueel bijsturen.”

NRC Handelsblad interviewde drie van de 26 zorgbehoevenden.