Gasdebat in Kamer loopt uit op vijf jaar langer steun Groningen

Kamerleden: veiligheid staat ‘voorop’, maar gaskraan hoeft niet verder dicht.

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) moet de economie van Groningen niet vijf, maar tien jaar financieel ondersteunen als compensatie voor de aardbevingen. Vrijwel de gehele Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV, drong daar gisteren op aan. Behalve met aardbevingen door gaswinning kampt het gebied ook met krimp en werkloosheid.

Het kabinet besloot vorige maand de vijf boorputten bij Loppersum op de waakvlam te zetten en legt gaswinningsbedrijf NAM de komende drie jaar een jaarlijks productieplafond op. Daarmee neemt het risico op aardbevingen in het meest kwetsbare gebied af volgens het Staatstoezicht op de Mijnen – althans over een jaar: want de bodem reageert met vertraging.

Ook komt de komende vijf jaar 1,2 miljard euro beschikbaar voor onder meer het schadeherstel (250 miljoen), versterking van infrastructuur (100 miljoen) en huizen en gebouwen (500 miljoen) en voor economische maatregelen (65 miljoen). Op voorstel van D66 wordt dat laatste bedrag nu verdubbeld naar 130 miljoen voor de duur van tien jaar. Kamp zei in reactie op deze motie: „Het is niet de precieze uitvoering van mijn bestuursakkoord, maar ik laat het oordeel graag over aan de Tweede Kamer.”

Veiligheid voor de Groningers staat voorop, benadrukten alle partijen. GroenLinks en CDA drongen aan op strenger optreden van de minister op dit gebied. „Onverteerbaar” vonden woordvoerders het dat gaswinningsbedrijf NAM vorig jaar een recordhoeveelheid van 54 miljard kuub gas had gewonnen, terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen er toen al op had aangedrongen de gaswinning „zoveel als realistisch mogelijk terug te dringen”.

De minister benadrukte dat hij een jaar geleden niet aan de gaskraan kon draaien omdat hij te weinig informatie had. Hij moet rekening houden de veiligheid van Groningers, ervoor zorgen dat Nederlanders niet in de kou komen te zitten en hij heeft te maken met de schatkist en leveringscontracten. De eerste lopen over acht jaar af, de laatste over veertien jaar.

Deze leveringscontracten vormen een van de redenen waarom er niet minder gas gewonnen kan worden, benadrukte Kamp. „Anders kunnen we niet aan onze verplichtingen voldoen.” Wel beloofde hij geen nieuwe langjarige contracten aan te gaan.

Aan welke economische projecten de 65 miljoen wordt besteed, beslissen de Groningers zelf. Dat doen ze aan een dialoogtafel waar, naast NAM en ministerie, een burgemeester, een gedeputeerde en vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en woningcorporaties aanzitten. Onduidelijk is of gedupeerde bewoners verenigd in de Groninger Bodembeweging aanschuiven. De GBB raadpleegt daarover waarschijnlijk dit weekend haar leden.