Zware kritiek van Verenigde Naties op Vaticaan

Paus Franciscus arriveert op het Sint-Pietersplein voor zijn wekelijkse audiëntie.
Paus Franciscus arriveert op het Sint-Pietersplein voor zijn wekelijkse audiëntie. Foto AP/ Alessandra Tarantino

Het beleid van het Vaticaan maakte het mogelijk dat priesters tienduizenden kinderen konden misbruiken en verkrachten. Een VN-commissie oordeelt in een rapport hard over de werkwijze van het Vaticaan.

Daders van misbruik bleven buiten schot, zo stelt de Commissie voor de Rechten van het Kind. Ze heeft felle kritiek op de “omerta”, waarmee slachtoffers het zwijgen wordt opgelegd, schrijft persbureau AP. De Heilige Stoel, het centrale bestuursorgaan, heeft zijn eigen belang “systematisch” boven de bescherming van de slachtoffers geplaatst. Die moeten een schadevergoeding krijgen en zowel de misbruikers als de mensen die hun een hand boven het hoofd hielden, moeten verantwoordelijk worden gehouden.

Commissie moet onafhankelijk onderzoek gaan doen

De commissie raadt aan de misbruikcommissie die in december door paus Franciscus werd aangekondigd te gebruiken voor onafhankelijk onderzoek naar alle gevallen van misbruik door geestelijken en de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk hiermee is omgegaan. De Heilige Stoel moet duidelijke regels opstellen voor het verplicht melden van misbruik bij de politie. Ook moet hij wetten steunen die het mogelijk maken voor slachtoffers om zelf altijd melding te maken van misbruik.

De aanbevelingen komen na een verhoor van kerkvertegenwoordigers in januari. Ze beperken zich niet alleen tot misbruik. Zo heeft de commissie het over discriminatie van kinderen en hun recht op gepaste gezondheidszorg. Ook zouden katholieke scholen verplicht moeten worden hun leerlingen seksuele voorlichting te geven. Volgens AP zijn het issues die te maken hebben met enkele belangrijke waarden binnen de Katholieke Kerk. De adviezen van de commissie zijn niet bindend en kunnen door het Vaticaan worden afgewezen.

Vaticaan betreurt bemoeienis met geloofszaken

Het Vaticaan laat in een reactie weten het VN-rapport grondig te zullen bestuderen. Maar het is ook kritisch over wat volgens de kerk een poging van de VN is om zich te bemoeien met zaken die te maken hebben met het geloof, onder andere over abortus en seksuele voorlichting. Het Vaticaan blijft wel toegewijd bezig met de bescherming van de rechten van kinderen.