Toezichthouder bij corporatie komt nu zelf onder toezicht

Er komt een lijst van toezichthouders in de sociale woonsector. Wie daar niet op staat doet z’n werk niet goed.

Doet de toezichthouder bij jouw corporatie zijn werk eigenlijk wel goed? Nu is dat nog nauwelijks te controleren voor een gemiddelde huurder, maar straks moet dat veel eenvoudiger zijn. De komende maanden wordt op de openbare website voorzittersregister.nl een lijst opgebouwd met alle voorzitters van Raden van Commissarissen die hun taken goed uitvoeren. Minimaal honderd aan het einde van het jaar, hoopt initiatiefnemer Jannes Verwer. Wie niet voldoet, mag niet op de lijst. „We moeten het lef hebben tegen iemand te zeggen: u kunt het echt niet.”

Verwer is voorzitter van de stichting die de site heeft opgezet. Hij is oud-directeur van energiebedrijf E.on Benelux en voormalig toezichthouder bij woningcorporatie Woonstad in Rotterdam. Het openbare register is een idee van tien woningcorporaties. Ze maken zich zorgen over het imago van hun sector. Het initiatief is bedoeld om „de enorme vertrouwensbreuk tussen publiek, politiek en corporaties te herstellen”, zegt Verwer. Geen slecht idee met het oog op de parlementaire enquête naar de corporaties. Die loopt nu nog op de achtergrond met onderzoeken en besloten gesprekken. In mei beginnen de openbare verhoren en zal de negatieve publiciteit ongetwijfeld losbarsten.

Nederland telt zo’n vierhonderd woningcorporaties. Voorzitters van Raden van Toezicht kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het register. Ze worden ondervraagd door toezichthouders uit andere sectoren, er wordt een concrete casus besproken, en er volgt een cv-onderzoek. Op de site verschijnt een verslag hiervan waar iedereen in kan „grasduinen”. Er zijn ook afwijzingen te verwachten, denkt Verwer: „Pessimisten zeggen: zullen we maar 10 procent nemen? Dat zou desastreus zijn voor de sector.”

Toezichthouders die worden afgewezen of zich überhaupt niet aanmelden, komen niet op de site. Zij zullen veel vragen krijgen waarom ze er niet op staan, hoopt de stichting. Zo moet de druk op hen worden opgevoerd om op te stappen. Liever zo dan nog meer nieuwe regels uit Den Haag. Verwer: „Dat is de Pavlovreactie. Zo van: ze maken er een zootje van, we zullen ze eens aanpakken. Maar dat levert geen alerter intern toezicht op.”