Amsterdam huisvest en coacht jaar lang zes jonge kunstenaars

Zes jonge kunstenaars, nationaal en internationaal, krijgen van Amsterdam een jaar lang onderkomen, begeleiding van een kunstinstelling en geld om hun talent verder te ontwikkelen. De totale waarde van de beurs is 15.000 euro per persoon. Cultuurwethouder Carolien Gehrels van Amsterdam presenteert vandaag het proefproject van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Bureau Broedplaatsen. De zes toptalenten zijn Bernke Klein Zandvoort (Nederland, 1987), begeleiding door Gerrit Rietveld Academie, De Appel en Foam; Artun Alaska Arasli (Turkije, 1987) begeleid door Rijksakademie en Stedelijk Museum; Crystal Campbell (US, 1980) idem, Daria Bukvic (voormalig Joegoslavië, 1989) begeleiding Hogeschool voor de Kunsten, Bellevue Theater en Compagnietheater; en Valentijn Bannier (Nederland, 1987), Conservatorium Amsterdam, MC Theater en Muziekgebouw aan ’t IJ. Het gaat om een pilot van een jaar van dit project 3 Package Deal. Bij succes wordt het jaarlijks. (NRC)