Merk Nuon opgepoetst voor mogelijke nieuwe eigenaar

Verliezen vooral dankzij dure gascentrales

Nuon maakt zich op voor een nieuw avontuur. Het merk wordt opgepoetst en het snijden in de kosten gaat door. Van de 5.200 banen bij het energiebedrijf zijn er al 367 geschrapt. Dat moeten er 500 worden. Wie die nieuwe eigenaar of aandeelhouder wordt is de grote vraag.

Duidelijk is wel dat het Russische Gazprom op zoek is naar energieconsumenten in de Nederlandse markt. En dat een eventuele overname door de Russen van de ruim 2 miljoen klanten van Nuon, een zaak is waar Nederland weinig invloed op kan uitoefenen. Nuon is sinds 2009 immers eigendom van het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall. De Zweedse overheid bepaalt dus naar wie de Nederlandse klanten gaan – als Nuon inderdaad verkocht wordt.

Peter Smink, de nieuwe topman van Nuon, benadrukte gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers dat het nog lang niet zover is. Feit is wel dat Nuon sinds 1 januari ondergebracht is in de Europese tak van Vattenfall en op zoek is naar medefinanciers.

De energiemarkt zit in zwaar weer en de vooruitzichten voor gasgestookte centrales zijn ronduit „somber”, zegt Smink. In 2009, het jaar waarin Vattenfall Nuon overnam voor ruim 10 miljard euro, viel er nog 30 euro te verdienen per opgewekt megawattuur (MWh). Dankzij concurrentie van gesubsidieerde groene stroom uit Duitsland en stroom uit centrales die gestookt worden op goedkope steenkool, draaien de gascentrales inmiddels de meeste tijd met met verlies.

Gisteren maakte het moederbedrijf Vattenfall een verlies bekend van 1,5 miljard euro. De waarde van Nuon in de Zweedse boeken is inmiddels teruggelopen van ruim 10 miljard naar bijna 7 miljard. In Zweden overheerst het gevoel dat er veel te veel betaald is voor het Nederlandse bedrijf en de druk is groot om Nuon zo snel mogelijk af te stoten.

De rode cijfers van Nuon zijn niet alleen aan de verstoorde energiemarkt te wijten. Het bedrijf heeft ook te weinig gedaan om zijn klanten vast te houden, vindt het zelf. In 2013 zijn ongeveer 100.000 klanten overgestapt naar een nieuwe leverancier. Smink stelt vast dat er te weinig is geïnvesteerd in het merk Nuon. Plannen om de naam te wijzigen in Vattenfall zijn inmiddels geschrapt, en er komt meer nadruk op klantenbinding.

Nuon wil ook ‘groener’ worden. Nu levert het bedrijf vooral nog grijze stroom die is opgewekt uit niet hernieuwbare bronnen. Aan het groene imago wordt hard gewerkt met zonnepanelen op de Rai en de Arena, gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Ook windenergie is lucratief dankzij subsidie. Volgens Smink kan Nuon op windparken een rendement halen van 13 procent. Onder deze omstandigheden valt voor Nuon met groene energie meer geld te verdienen dan met grijze. Smink laconiek: „Wij zullen geen grote gascentrales meer bouwen, zoals u zult begrijpen”.