Aantal geschorste middelbare scholieren toegenomen

In het vorige schooljaar zijn 5.359 leerlingen in het voortgezet onderwijs geschorst geweest. Dat is een stijging met ongeveer zeven procent dan het schooljaar 2011-2012. Het aantal leerlingen dat van school werd gestuurd nam met 4,5 procent af tot 596, meldt de Onderwijsinspectie vandaag.

Foto ANP / Bas Czerwinski

In het vorige schooljaar zijn 5.359 leerlingen in het voortgezet onderwijs geschorst geweest. Dat is een stijging met ongeveer zeven procent in vergelijking met het schooljaar 2011-2012. Het aantal leerlingen dat van school werd gestuurd nam met 4,5 procent af tot 596, meldt de Onderwijsinspectie vandaag.

Een schorsing van een leerling duurt gemiddeld drie dagen. Vaak komt een schorsing of verwijdering van school voort uit fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel of storend gedrag tijdens de lessen.

In 77 procent van de gevallen zijn het jongens die worden geschorst of van school worden gestuurd. En dat komt in de meerderheid voor in het praktijkonderwijs of het vmbo.

In Overijssel komen minste schorsingen voor

In de vier grote steden worden drie keer zo veel leerlingen geschorst en verwijderd als gemiddeld over het land; in de grote steden wordt 1,7 procent van de scholieren geschorst of verwijderd. Dat percentage is het laagst in Overijssel waar naar verhouding de minste schorsingen en verwijderingen voorkomen, 0,1 procent van de leerlingen.

Het aantal schorsingen schommelt al jaren rond de vijfduizend. Het aantal leerlingen dat van school wordt gestuurd ligt meestal rond de zeshonderd. Middelbare scholen moeten de onderwijsinspectie inlichten als ze een leerling langer dan een dag schorsen of een kind van school willen sturen.