Asscher: strenger toezicht op moskee-internaten

Foto ANP/ Martijn Beekman

Moskee-internaten moeten voortaan vastleggen hoe ze omgaan met alcohol en drugs, pesten, agressie en straffen. Ook moeten ze een klachtenbeleid hebben en een onafhankelijke vertrouwenspersoon instellen. Gemeenten kunnen zonder afspraak vooraf controleren of ze zich aan deze regels houden.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Asscher (Integratie, PvdA) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

De overheid gaat daarmee voor het eerst toezien op kinderen die in privaat gefinancierde internaten wonen. Het gaat vooral om Turkse moskee-internaten, maar ook om opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys en internaten voor expatkinderen. Als sprake is van acuut gevaar voor de veiligheid van de kinderen, of als de regels bij herhaling worden overtreden, kunnen ze worden gesloten. Er zouden zevenhonderd kinderen in dertig private internaten wonen, maar pas onder de nieuwe wet zijn internaten verplicht zich bij de gemeente te melden.

‘Internaten belemmeren integratie’

Lodewijk Asscher zegt vandaag in NRC Handelsblad dat sommige moskee-internaten de integratie belemmeren:

“Kinderen wonen er soms met alleen maar jongens of alleen maar meisjes. Ze worden weggehouden van contacten met de samenleving waarin ze leven.”

Met de nieuwe wet kunnen ze worden aangepakt.

“Bij een veilig pedagogisch klimaat hoort ook burgerschap, meedoen, integratie”, zegt Asscher. „Wie zich daar niet aan houdt, kan de boel sluiten.”

Lees het hele interview met minister Asscher in NRC Handelsblad. Abonnees lezen het gratis, niet-abonnees betalen een klein bedrag.