Aantal kankergevallen in 2013 stabiel gebleven

In 2013 is bij zo’n 101.500 mensen in Nederland de diagnose kanker gesteld, bijna hetzelfde aantal als een jaar ervoor: 100.800. Dit blijkt uit een voorlopige schatting van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In 25 jaar is het aantal nieuwe kankergevallen wel toegenomen, bijna verdubbeld zelfs.

Een radioloog bekijkt digitale röntgenfoto's in de onderzoeksunit van de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Rotterdam. Borstkanker is de vaakst voorkomende vorm van kanker in Nederland.
Een radioloog bekijkt digitale röntgenfoto's in de onderzoeksunit van de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Rotterdam. Borstkanker is de vaakst voorkomende vorm van kanker in Nederland. Foto ANP / Koen Suyk

In 2013 is bij zo’n 101.500 mensen in Nederland de diagnose kanker gesteld, bijna hetzelfde aantal als een jaar ervoor: 100.800. Dit blijkt uit een voorlopige schatting van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In 25 jaar is het aantal nieuwe kankergevallen wel toegenomen, bijna verdubbeld zelfs.

Mannen kregen vaker kanker dan vrouwen, aldus het IKNL: 52.500 tegenover 49.000. Borstkanker komt het meeste voor (14.600 in 2013), gevolgd door huidkanker (14.400), darmkanker (13.000), longkanker (11.700) en prostaatkanker (10.900). De meeste kankersoorten komen ook ongeveer evenveel voor als het jaar daarvoor. De kans op kanker neemt wel af, omdat de bevolking in totaal in aantal toeneemt. Gemiddeld hadden mensen vorig jaar een procent minder kans om kanker te krijgen, mannen zelfs 2 procent.

Toch verwacht het IKNL dat het aantal nieuwe kankerpatiënten de komende jaren zal blijven stijgen. Met een schatting van 3 procent toename per jaar verwachten ze een grotere stijging dan het afgelopen jaar het geval was. Die schatting is gebaseerd op de stijging in de afgelopen decennia, en wordt onder meer veroorzaakt door de vergrijzing. De levensverwachting is gestegen, maar daardoor neemt de kans op kanker ook toe.

Toename aantal doden door kanker

De sterftecijfers tonen een negatiever beeld dan de diagnosecijfers. Daarvoor baseert IKNL zich op cijfers van het CBS uit 2012. 43.741 mensen stierven in 2012 aan de gevolgen van kanker. Dat is een toename van 1,3 procent in vergelijking met 2011.

Ook deze cijfers vertonen de afgelopen twintig jaar een stijging. Als echter wordt gecorrigeerd naar de groeiende bevolking en de vergrijzing is sprake van een relatieve daling van de sterfte aan kanker, vooral bij mannen. De overlevingskansen zijn dan ook toegenomen de afgelopen decennia, doordat de ziekte vroeger wordt ontdekt, behandelingen beter zijn geworden en het aantal kankervormen met lage overlevingskansen minder voorkomt.

Globaal geneest volgens het IKNL ongeveer de helft van de patiënten, hoewel de overlevingskansen sterk variëren per soort kanker en het stadium waarin de ziekte wordt vastgesteld.

Half februari publiceren IKNL en NKR de volledige cijfers over 2013.