Met zo’n rector doen wij geen zaken

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) raakt haar financier kwijt. Triodos Bank wil de school geen krediet meer verstrekken, omdat dit „niet langer verenigbaar” is met de missie van de bank. Volgens Triodos Bank heeft de rector van de IUR zich „minachtend” uitgelaten over andere bevolkingsgroepen.

De rector, Ahmet Akgündüz, is in opspraak sinds NRC in oktober vorig jaar berichtte over zijn ‘anti-westerse’ opvattingen. In een pamflet stelde de rector onder andere dat de protesten tegen de Turkse regering het werk zijn van „goddelozen” en „mensen met een westerse levensstijl”.

Triodos Bank, sinds tien jaar geldschieter van de IUR, is vorig jaar ook gevraagd om een reactie op dat pamflet. De bank stelde toen nog dat zij doorging met de financiering. „Dit is altijd een gebied waar oordeelsvorming heel makkelijk lijkt, maar het is niet allemaal zo zwart-wit”, aldus een woordvoerder destijds. Nu heeft de bank alsnog besloten dat ze de IUR niet langer wil financieren.

Waarom stoppen jullie nu?

Matthijs Bierman, directeur van Triodos Bank: „Een kredietrelatie opzeggen met iemand die al tien jaar je klant is, doe je niet lichtvaardig. We hebben de tijd genomen die wij nodig hadden om te bepalen of deze universiteit nog wel past in wat wij nastreven als bank: het bevorderen van culturele en religieuze diversiteit, met respect voor andersdenkenden.”

Doet de IUR dat niet?

„Wij hebben de indruk dat de IUR dit jarenlang goed deed. Maar er is een probleem ontstaan door uitingen die de rector het afgelopen jaar uit naam van de universiteit heeft gedaan. Hij heeft een pamflet geschreven over de demonstraties in Istanbul tegen de regering. Dat is in de media gekomen. We hebben dit pamflet zelf laten vertalen en hoe je het ook vertaalt, de strekking is duidelijk: de rector laat zich minachtend uit over verschillende groepen en verwerpt impliciet een Europese levenswijze.”

Dat wisten jullie dus al? Waarom heeft het nog zo lang geduurd?

„Wij zijn geen bank die bij elk zuchtje tegenwind zwicht voor de publieke opinie. Er is een aantal gesprekken geweest met het bestuur van de universiteit. We hebben gevraagd: jongens, hoe zit dat nou? Ondanks dat zij wisten dat wij ons zorgen maakten, hebben zij geen afstand genomen van de uitlatingen van de rector. Dit alles bij elkaar leidde gaandeweg tot een onbevredigend beeld.”

Gaat de universiteit nu failliet?

„Daar kan ik niets over zeggen.”

Is de beslissing om te stoppen mede ingegeven door de publieke verontwaardiging over de uitlatingen van de rector?

„Nee. De ophef heeft wel geleid tot tientallen vragen van klanten. Mensen vroegen: ‘Jeetje zeg, waarom financier je zo’n initiatief?’ Of: ‘Ik snap niet dat jullie het nog steeds doen gezien de uitlatingen van de rector.’ Uiteindelijk hebben we onze eigen afweging gemaakt. Op basis van de feiten, niet van de publieke opinie.”

Jullie geloofden in de missie van de IUR een brug te slaan tussen de islamitische en de westerse wereld. Geloven jullie nog steeds in die missie?

„We hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de leiding van de universiteit op een goede manier omgaat met andersdenkenden.”

    • Andreas Kouwenhoven