Meer opleidingen hoger onderwijs onder de maat

Het aantal opleidingen in het hoger onderwijs dat onder de maat is, blijkt fors gestegen: van 29 in 2012 naar 45 vorig jaar. Dit constateert de instelling die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking op universiteiten en hogescholen, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het aantal opleidingen dat het predicaat ‘excellent’ en ‘goed’ kreeg, steeg ook: van 5 naar 7 en van 16 naar 69 respectievelijk. Deze jaarcijfers van de NVAO worden vandaag gepresenteerd.

De 45 opleidingen waarvan het onderwijs niet voldoende is, moeten binnen maximaal twee jaar hun zaken op orde hebben. De problemen zitten meestal in het gebrekkige eindniveau van de studenten. Twee opleidingen zijn dermate slecht dat hun financiering wordt gestopt. De NVAO toetste vorig jaar 514 opleidingen.

Elke opleiding in het hoger onderwijs wordt eens per zes jaar gecontroleerd door deze organisatie. Tot 2011 kon ze alleen een voldoende of onvoldoende uitdelen. Sindsdien is het mogelijk om opleidingen waar het onderwijs tekortschiet op te dragen zichzelf te verbeteren in een zogenoemd hersteltraject. Het aantal opleidingen in zo’n traject is het afgelopen jaar dus gestegen van 29 naar 45.

Voorzitter Anne Flierman van de NVAO zegt vandaag in een gesprek met deze krant dat hij tevreden is met het feit dat de kwaliteitsverschillen binnen het hoger onderwijs duidelijker worden. Hij denkt dat niet alleen studenten, maar ook de instellingen hierbij gebaat zijn. „We doen dit niet om ze door een hoepel te laten springen. We doen dit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.”

Flierman zegt dat zijn organisatie scherper is gaan controleren nadat in 2010 bekend werd dat op de hogeschool Inholland diploma’s waren verstrekt aan studenten die daar eigenlijk geen recht op hadden. „Dat was een wake up call voor de hele sector.”

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de staat van het Nederlandse hoger onderwijs en de prestaties van de individuele instellingen, zegt Flierman. „Daarvoor moeten eerst alle opleidingen op de nieuwe manier geaccrediteerd zijn.”

    • Bart Funnekotter