Farmaconcern MSD schrapt 440 onderzoeksbanen in Oss

De onderzoeksafdeling van geneesmiddelenfabrikant MSD, het voormalige Organon, in Oss gaat vrijwel helemaal dicht. Tot eind 2016 verliezen 440 hoogopgeleide onderzoekers hun baan.

Dat heeft het concern gisteren bekendgemaakt. In Oss blijft een productieafdeling over met 1.500 man plus een onderzoeksafdeling met 30 medewerkers. De sanering is het gevolg van een reorganisatie van de wereldwijde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij MSD, dat het hoofdkwartier in de VS heeft.

Organon werd begin jaren zestig internationaal bekend door de grootschalige productie van de anticonceptiepil. In de zomer van 2010 maakte Merck, eigenaar van MSD, bekend dat de onderzoeksafdeling – die zich in Oss bezighield met anticonceptie en vruchtbaarheidsbehandelingen – naar de VS ging en de productie werd gereorganiseerd. Die ingrepen waren onderdeel van een wereldwijde sanering.

Door de reorganisatie zouden 2.175 van de 4.500 banen in Oss vervallen – waaronder 1.000 onderzoeksbanen. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen stapten naar de Ondernemingskamer om het besluit van het moederbedrijf aan te vechten. De Amerikanen schrokken van deze juridische actie en besloten het geschil niet op de spits te drijven. Ze nodigden commissarissen, ondernemingsraad en vakbonden uit om een alternatief te bedenken.

Dit alternatief werd inzet van een rechtszaak, waarbij Merck door de Amsterdamse rechtbank werd veroordeeld, omdat het de onderhandelingen met een overnamekandidaat voor MSD-Organon (het Zuid-Afrikaanse Aspen) eenzijdig had gestaakt en niet had besproken met commissarissen, ondernemingsraad en vakbonden. Merck moest het onderhandelingsresultaat voor advies voorleggen. Dat was voor de ondernemingsraad aanleiding de zaak bij de Ondernemingskamer in te trekken, omdat de inspraak was gegarandeerd.

Deze inspraak leidde ondermeer tot de oprichting van een life sciences-park in Oss. De overheid investeerde 40 miljoen euro in het park. Ook MSD betaalde 40 miljoen euro. Inmiddels hebben ruim dertig bedrijven – voor het merendeel jonge starters – zich op het complex gevestigd, waar ze gebruik kunnen maken van de hoogwaardige laboratoria en testfaciliteiten. Het zogenoemde Pivot Park biedt 220 personen werk.

Voor de 440 onderzoekers die gisteren te horen kregen dat ze hun baan verliezen, komt er een sociaal plan. Het personeel put hoop uit het verleden. Bij de vorige saneringsronde slaagde 80 procent van de ontslagen mensen die begeleid werden er volgens hoofd onderzoek Mirjan Mol van MSD-Organon binnen negen maanden weer in aan het werk te komen.