Duitsland: pas schaliegas winnen als dat zonder chemicaliën kan

De Duitse bondsregering wijst de winning van schaliegas in eigen land af zolang dat gebeurt met chemicaliën die in het grondwater kunnen komen. Minister Barbara Hendricks van Milieu (SPD) erkende tegenover Spiegel online dat het regeerakkoord van het derde kabinet-Merkel wel wetenschappelijke proefboringen aankondigt. In Duitsland woedt al jaren een discussie over de winning van aardgas uit schaliegesteente. Dat gebeurt door fracking, het kraken van keihard gesteente door het inspuiten van grote hoeveelheden zand en chemicaliën.

Volgens Hendricks zet de regering met de aankondiging van wetenschappelijke proefboringen de deur naar fracking niet open. „Er bestaat nog geen techniek die het winnen van schaliegas zonder gebruik te maken van chemicaliën mogelijk maakt. En de coalitie heeft een helder standpunt ingenomen dat wij het gebruik van chemicaliën in de bodem van de hand wijzen.”

Volgens haar hoeft de komende vier jaar niet voor worden gevreesd voor „Amerikaanse toestanden”. „De voorwaarden daar niet te vergelijken met onze kleinschalige nederzettingen en economische structuur.”

Vorig jaar sneuvelde een wetsvoorstel van Hendricks’ voorganger Altmaier (CDU) en de toenmalige minister voor Economische Zaken Rösler (FDP), die met name de winning van schaliegas in waterwingebieden verbood. Tegenstanders legden die wet uit als een vrijbrief om buiten die gebieden (het grootste deel van Duitsland) wel schaliegas te winnen.

In het huidige coalitieakkoord wordt geen algemeen verbod op schaliegas aangekondigd. Afgelopen jaren werd zo’n nationaal verbod gevraagd door onder meer de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer.

Tegen dergelijke voorstellen tekende onder meer de machtige lobby van de chemische industrie in Noord-Duitsland, ChemieNord, bezwaar aan. „Een snel besluit voor de verkenning van de binnenlandse vindplaatsen van schaliegas is (...) voor het behoud van de concurrentiekracht van Duitsland als vestigingsplaats van de industrie noodzakelijk”, aldus ChemieNord.

    • Frank Vermeulen