Concurrentievermogen

Investeer in langdurig concurrentievermogen, niet in duurzaamheid an sich. Enkel het duurzame karakter van een industrie mag voor de overheid geen reden zijn om in de groei ervan te investeren. Dat kan leiden tot mislukkingen, zoals de Duitse zonnepaneel-maakindustrie, inmiddels weggeconcurreerd door China.

Een beter criterium is om te investeren in groei van industrieën die mondiaal langdurig concurrerend zijn. Dit levert meer groei op dan nieuwe sectoren forceren, blijkt uit onderzoek van McKinsey. De Nederlandse productiviteitsgroei van de laatste decennia is grotendeels te danken aan verbeteringen in bestaande sectoren, zoals de maakindustrie van ASML of SBM Offshore. Investeren hierin kan op twee manieren:

Ten eerste, het scheppen van nog betere randvoorwaarden voor innovatie: hooggekwalificeerd talent, een gunstig investeringsklimaat en sterke geografische concentratie van bedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen. In Nederland is specifieke aandacht voor financierbaarheid van jonge bedrijven vereist: zij zorgen voor netto werkgelegenheidsgroei, maar profiteren nauwelijks van bestaande subsidiemaatregelen.

Ten tweede, investeren in infrastructurele projecten die het innovatievermogen vergroten. Daarvoor is het essentieel dat het onderliggende probleem groot genoeg is voor een forse investering, de oplossingen moeilijk kopieerbaar en hoogwaardig zijn en er een duidelijk groeipad voor export is (de Deltawerken).

Willen we duurzaam investeren dan moeten we voortbouwen op de krachten van onze bestaande industrieën. Voorbeelden zijn geïntegreerd verkeersmanagement in steden (voortbouwend op de kennis van TomTom) of integrale oplossingen voor ‘slimme gebouwen’ (Philips). Dit soort investeringen is niet alleen duurzaam, maar maakt ons land ook langdurig concurrerend.

Heeft u ook een vraag? mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC