Australië gaat baggerslib lozen op Great Barrier Reef

Koraal in het Great Barrier Reef bij Australië.
Koraal in het Great Barrier Reef bij Australië. Foto EPA

Australië gaat drie miljoen kubieke meter baggerslib lozen op het Great Barrier Reef. Een in december door de regering aangenomen plan voor de uitbreiding van een grote kolenhaven is vandaag goedgekeurd door de overheidsinstantie die het natuurgebied beheert, meldt persbureau AP.

Milieugroepen vrezen voor een ernstige bedreiging van het kwetsbare rif voor Queensland. Niet alleen doordat het slib koraal en zeegras kan verstikken, maar ook door de toenemende scheepvaart, met alle gevaren van dien, zoals een grote kans op aanvaringen en olielekken.

Bagger van bouw kolenhaven gedumpt in natuurgebied

De Great Barrier Reef Marine Park Authority, die over het beheer van het rif gaat, keurde vandaag een aanvraag van het staatshavenbedrijf North Queensland Bulk Ports goed om de bagger van de uitbreiding van de kolenhaven van Abbott Point te dumpen op een plek in het natuurgebied waar geen koraal- of zeegrasbedden zijn.

Volgens de dienst zijn aan het verlenen van de vergunning strenge voorwaarden verbonden, zoals een systeem dat nog vijf jaar nadat de dumping is voltooid de waterkwaliteit moet blijven bewaken. Ook de minister van Milieu zegt dat “een van de strengste voorwaarden uit de Australische geschiedenis” is gesteld om te zorgen dat het rif niet beschadigd raakt. Het havenbedrijf bezweert dat de bagger niet vervuild is.

De haven van Abbott Point wordt uitgebreid om te voldoen aan de sterk toegenomen vraag van China naar steenkool. Hoewel de vraag nu iets afneemt doordat ook in China de economie in groei afneemt, is de conservatieve regering van premier Tony Abbott er veel aan gelegen de mijnbouw in Australië nieuw leven in te blazen.

Milieugroepen en Unesco maken zich zorgen

In 2012 heeft de Unesco haar zorg uitgesproken over de ontwikkeling van het kustgebied bij het rif, waaronder de uitbreiding van havens. De premier van Queensland zei toen in reactie op de zorgen dat zijn regering het milieu wel beschermt, maar niet ten koste van de economie.

Milieugroepen zijn ziedend over het afgeven van de vergunning voor het lozen van het baggerslib op een oppervlak van 184 hectare. “Wij zijn er kapot van”, zei Richard Leck, campagneleider voor het rif van het Wereldnatuurfonds.

“Wat je net niet moet doen als een ecosysteem kwijnt is er nog een grote bedreiging aan toevoegen, en dat is wat nu wordt toegestaan.”