Rechters en OM vrezen ‘fouten en dwalingen’ door werkdruk

ANP / Lex van Lieshout

De kwaliteit van de rechtspraak staat volgens driekwart van alle rechters en officieren van justitie in Nederland onder grote druk. De helft van alle magistraten zegt bevreesd te zijn voor ‘mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten’.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor rechters en officieren van justitie, het afgelopen jaar onder zijn 2.661 leden heeft laten uitvoeren. De vakbond zegt te vrezen dat ‘de hoogstaande kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak wordt ondergraven door te hoge werkdruk’. De NVvR waarschuwt voor ‘catastrofale gevolgen, zowel voor de samenleving als geheel als voor individuele rechtzoekenden’.

16 uur overwerk per week

De conclusies over de te hoge werkdruk volgen uit een studie die werd uitgevoerd door projectleider Ben Fruytier, lector arbeidsrelaties van de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Aanleiding was een manifest dat 700 rechters in 2012 ondertekenden uit protest tegen te hoge werkdruk.

Voor het onderzoek is aan de leden van de NVvR een uitgebreide vragenlijst opgestuurd. Uiteindelijk hebben 684 leden de vragen beantwoord. 77,4 procent van de respondenten geeft aan dat de werkdruk de laatste jaren is toegenomen. Ruim zeven van elke tien magistraten menen dat de werklast ‘groter is dan het vermogen hiermee om te gaan’. Vooral onder leidinggevenden is sprake van ‘excessief overwerk’: bijna een kwart van hen werkt 16 uur per week over.

Vrouwen ervaren meer werkdruk

Volgens de NVvR is het ‘onaanvaardbaar’ dat ‘het welzijn’ van magistraten in gevaar is door structureel overwerken. De bond wil op korte termijn met de top van het Openbaar Ministerie en de rechters een convenant sluiten met afspraken hoe de werkdruk kan worden verminderd.

Uit het onderzoek blijkt dat officieren van justitie een hogere werkdruk ervaren dan rechters. Aanklagers zeggen ook vaker ‘vanwege de tijdsdruk concessies te moeten doen aan de kwaliteit van hun werk’. Vrouwen vinden hun werk ook zwaarder dan mannen. ‘Vrouwen hebben significant meer last van piekeren en frustraties.’ Magistraten werkzaam in het strafrecht hebben het ’t zwaarst, blijkt uit het rapport ‘Werkdruk bewezen’.