NAM: verstevigen huizen helpt beter dan minder gas

De veiligheid van Groningers wordt beter gewaarborgd door het verstevigen van huizen dan door het verminderen van de aardgasproductie. Dat zei de directeur van de NAM, Bart van de Leemput, gisteren na afloop van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over gaswinning. „Met sleutelen aan de gasproductie verminder je het veiligheidsrisico een beetje. Met het verstevigen van huizen boek je grote verschillen.” De NAM is verantwoordelijk voor de aardgaswinning in Groningen die leidt tot steeds meer en zwaardere aardbevingen.

Van de Leemputs stelling wordt onderschreven door Dick Tommel, voorzitter van de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB), die het winningsplan van de NAM heeft doorgelicht op onder meer schade. „Het is onzeker of vermindering van de gasproductie daadwerkelijk tot minder aardschokken zal leiden. Maar gebouwverstevigingen zullen absoluut helpen de veiligheid van Groningers te verbeteren.”

Volgens Tommel is het „technisch mogelijk” om alle huizen en openbare gebouwen in het Groningse gaswinningsgebied aardbevingsbestendig te maken. Het zal echter een „heel dure operatie” zijn.

De Tweede Kamer sprak gisteren met experts over het gasakkoord van het kabinet. Verschillende deskundigen beklemtoonden dat het buitengewoon onzeker is of het winnen van minder gas daadwerkelijk zal leiden tot minder aardbevingen in het gebied. Gaswinningsbedrijf NAM is de komende drie jaar gehouden aan een jaarlijks productieplafond. Tegelijkertijd liggen de boorputten in het meest getroffen gebied Loppersum nagenoeg stil sinds 17 januari, kwart over tien ’s avonds, de dag van het kabinetsbesluit. Over drie jaar wordt de gaswinning opnieuw bekeken.

Ook het stadsbestuur van Groningen wil gebouwen en huizen gaan versterken, zo bleek gistermiddag in een spoeddebat. Vaststaat, zei burgemeester Vreeman, dat „alles wat de aardbevingen ons extra kosten voor rekening komt van de NAM”. Behalve het schadeherstel betekent dit dat het gaswinningsbedrijf ook moet betalen voor aardbevingsbestendige nieuw- en verbouw.

Vrijwel alle raadsfracties maken zich zorgen, nadat inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen in deze krant waarschuwde voor meer aardbevingsschade in de stad. Tot dusver kwamen er van alle 12.000 schademeldingen zo’n 700 uit de stad, een kwart was afkomstig uit de binnenstad. Ook in de Martinikerk zijn scheuren ontstaan.

    • Thijs Niemantsverdriet
    • Wubby Luyendijk