kort

Treiteraanpak //

Amsterdam verbant ‘asogezinnen’ uit stad

In Amsterdam worden op termijn op zeven of acht locaties containers geplaatst waar gezinnen die extreme overlast geven kunnen worden gehuisvest. De ‘treiteraanpak’ van asogezinnen of pestende inwoners lijkt te werken, zei burgemeester Eberhard van der Laan gisteren tijdens een persbijeenkomst. In de hoofdstad staat nu nog één ‘asocontainer’. In totaal zijn er in Amsterdam zo’n dertig lastige gezinnen. Acht zaken zijn afgerond, waarbij de betreffende gezinnen deels gedwongen zijn verhuisd. In enkele gevallen volgt binnenkort een ontruiming. Morgen staat een gesprek met stadsdeelregisseurs en corporaties gepland onder meer over geschikte plekken voor containers voor de ergste gevallen, waar ze geen overlast meer kunnen veroorzaken.

Communist //

Weer geen paspoort voor Filippijn Sison

De Filippijnse communistenleider Jose Maria Sison krijgt ook in hoger beroep geen vluchtelingenpaspoort. Dat besloot de Raad van State gisteren na hetzelfde oordeel van de rechtbank. Sison vroeg bij de gemeente Utrecht het paspoort aan, maar die weigerde. Volgens de Raad is het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente over Sisons verzoek te besluiten, maar van staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD). Sison woont sinds 1987 in Nederland, maar heeft nooit een verblijfsvergunning gekregen omdat er aanwijzingen zouden zijn dat hij verantwoordelijk is voor terroristische daden op de Filippijnen.

Omwonenden //

Te weinig bescherming tegen landbouwgif

Omwonenden van landbouwpercelen worden te weinig beschermd tegen het landbouwgif dat daar wordt gebruikt. Daarom moeten maatregelen worden genomen om hen beter te beschermen. Ook is meer onderzoek nodig naar de mate waarin omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen worden blootgesteld. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een gisteren uitgebracht advies aan staatssecretaris Mansveld (PvdA, Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Dijksma (PvdA, Economische Zaken).

    • Novum