‘Fyra mocht op Nederlands spoor, vergunning terecht afgegeven’

De toelating voor de Fyra op het spoor is volgens de regels verlopen. Er zijn weliswaar verbeteringen mogelijk, maar dat zou geen gevolgen hebben gehad voor de kwaliteit van de voor de hogesnelheidstrein afgegeven vergunning. Wel biedt de wet- en regelgeving ‘in veel mindere mate waarborgen’ voor de betrouwbaarheid van de voertuigen.

Foto ANP / Evert Elzinga

De procedure rondom het afgeven van de vergunning voor de Fyra is volgens de regels verlopen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar de vergunningverlening. Wel biedt de wet ‘in mindere mate waarborgen’ voor de betrouwbaardheid van dergelijke voertuigen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Infrastructuur) heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. De onderzoekers zeggen dat de Fyra aan alle veiligheidseisen voldoet voor het afgeven van een vergunning voor het Nederlandse spoor.

Europese regels maken extra eisen lastig

Het onderzoek volgt op een verzoek van de Tweede Kamer naar de problemen rondom de Fyra. Er waren vragen over hoe het mogelijk was dat een trein een dergelijke vergunning kon krijgen om een maand later alweer van het spoor te worden gehaald.

De staatssecretaris sluit zich aan bij de conclusie dat de betrouwbaarheid van het materieel ‘in mindere mate is geborgd’ in de huidige regels. Die worden op Europees niveau opgesteld, waardoor lidstaten weinig discretie hebben om nog extra eisen te formuleren. Nederland en België - waar de trein kort reed - keurden beide daardoor de trein goed, ondanks kleine verschillen in de regelgeving.

In het onderzoek wordt ook kritiek geuit op de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die had alle betrokkenen kunnen stimuleren om de veiligheidsbeheerssystemen beter in orde te krijgen. Daarnaast zou het ministerie niet genoeg toezicht hebben uitgeoefend op de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Mansveld onderschrijft de conclusies van het onderzoek.

In december ging de Tweede Kamer akkoord met een parlementaire enquête naar het debacle rondom de Fyra.

Proces Vergunningverlening v250 Trein

    • Philippus Zandstra