Financiering rond van groot windmolenpark Noordzee

Typhoon Offshore heeft de financiering rond van een groot windmolenpark in de Noordzee, het Gemini-project. Dat hebben de windparkontwikkelaar en het Canadese energieconcern Northland Power vanochtend bekendgemaakt. De totale kosten van de aanleg belopen naar schatting van Typhoon Offshore 2,8 miljard euro.

Volgend jaar wordt begonnen met de bouw van 150 windmolens, zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het park, een van de grootste wind-op-zeeprojecten, zal 600 megawatt gaan leveren en ruim 785.000 huishoudens van stroom voorzien. „Met dit project hebben we bewezen dat duurzaamheid rendabel kan zijn”, aldus Typhoon-topman Dirk Berkhout. Hij wil in totaal 4 gigawatt aan windparken op zee neerzetten.

De molens moeten in de zomer van 2017 in bedrijf komen. Vanaf dat moment komt ook de subsidie beschikbaar die de overheid voor dit project heeft uitgetrokken: 4,4 miljard euro, die over een periode van 15 jaar zal worden uitgekeerd. Deze subsidie voor duurzame energie (SDE) is bedoeld om de relatief dure stroom die op deze manier wordt opgewekt, te laten concurreren met stroom uit energiecentrales op land.

De totale kosten van het park bedragen 2,8 miljard euro, schat Typhoon Offshore. Een consortium van tien internationale banken, waaronder ABN Amro, BNP Parisbas en Banco Santander zal voor 950 miljoen euro aan het project bijdragen. Ook het Deense pensioenfonds PKA is bij de financiering betrokken.

De belangrijkste aandeelhouder van het Gemini-project is de Canadese energiemaatschappij Northland Power. Typhoon Offshore verkoopt zijn resterende belang van 5 procent aan Northland Power, waarmee het Canadese bedrijf een aandeel krijgt van 60 procent. „Dit tekent ons vertrouwen in het project”, zegt de topman van Northland Power, John Brace, in een verklaring.

Andere aandeelhouders zijn Siemens Financial Services (20 procent), het maritieme bouwbedrijf Van Oord (10 procent ) en het Noord-Hollandse nutsbedrijf HVC (10 procent).

Nu alle partijen zich verplicht hebben, zal nog voor de zomer het geld voor de aanleg van het windpark vrijkomen. Dat is ook het moment dat Typhoon Offshore zelf afscheid neemt van het project. Berkhout: „Met de verkoop van ons laatste belang zijn we weer terug bij ons oorspronkelijke businessmodel: het aankopen van locaties, het ontwikkelen van windparken op zee en het afronden van de financiering.”

De aanleg van het windpark ten noorden van Schiermonnikoog kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen die onder het energieakkoord zijn afgesproken: 14 procent duurzame energie in 2020. De overheid is bezig nieuwe locaties aan te wijzen voor de aanleg van windparken. Een daarvan ligt pal ten westen van het Gemini-project. Berkhout: „Hier zouden we heel goed een nieuw windpark kunnen realiseren”.