Economie

Op ons schoolplein is spontaan een eigen economie ontstaan. Geen Pokemon of andere commerciële rommel, maar goede takken voor het bouwen van hutten worden verhandeld. Eikels zijn het belangrijkste betaalmiddel. Kastanjes zijn vijf eikels waard en hazelnoten tien. Kinderen hebben blijkbaar een uitstekend idee van hoe schaarste werkt. Er zijn gespecialiseerde groepen die takken vinden, tussenhandelaren en eindgebruikers.

Maar zoals in elke economie ligt inflatie op de loer. Met het vorderen van de herfst neemt het aantal eikels toe en brengen kinderen koffers vol mee van huis. Prijzen rijzen de pan uit, en de economie klapt in. Gelukkig worden er nog steeds hutten gebouwd.