Onder curatele gesteld

Weekers verantwoordt zich in de Tweede Kamer over de niet-ontvangen toeslagen. De PvdA stelt voor om Weekers wekelijks updates te laten sturen over de situatie bij de Belastingdienst. Nadat was gebleken dat de voltallige oppositie een motie van wantrouwen tegen hem zou steunen, zegt staatssecretaris Weekers dat hij zijn ontslag zal aanbieden aan koning Willem-Alexander.