Nog net genoeg vertrouwen

Weekers overleeft een motie van wantrouwen van de oppositie over de fraude die Bulgaren met Nederlandse zorg- en huurtoeslagen plegen. Zeven partijen, waaronder D66, hebben er geen vertrouwen in dat Weekers de fraude kan stoppen. Ook anonieme kritiek die vanuit de Belastingdienst op Weekers naar buiten komt, speelt een grote rol. ChristenUnie en SGP steunen de motie niet.