Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Staatssecretaris Van Rijn komt gemeenten tegemoet

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn
Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn Foto ANP/ Bart Maat

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid komt tegemoet aan enkele wensen rondom de decentralisatie van de langdurige zorg, waarvoor gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden. Zo legt het kabinet de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten wat betreft de wijkverpleging vast in de zorgverzekeringswet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert positief, maar zegt dat de zorgen niet meteen weggenomen zijn.

Van Rijn in de verklaring van vandaag:

“Het kabinet heeft begrip voor de zorgen van gemeenten en wil deze graag samen met hen oppakken. Wij weten dat veel gemeenten al ver zijn gevorderd met de voorbereiding op de decentralisaties.”

Met het vastleggen van de samenwerking tussen de verzekeraars en gemeenten met betrekking tot de wijkverpleging beperkt het kabinet de vrijblijvendheid hiervan. De wijkverpleging werd gezien als een schakelpunt in de samenwerking. Maar er was niet duidelijk welk deel ervan door de gemeenten zelf en welk deel door zorgverzekeraars gedaan zou worden. De angst is er bij de gemeenten dat mensen hierdoor tussen wal en schip belanden.

Financiële effecten 2015 bekijken

Het kabinet gaat volgens de verklaring van staatssecretaris Van Rijn de financiële effecten van het overgangsrecht in 2015 volgen. Mochten er knelpunten ontstaan, dan worden deze met gemeenten besproken en in 2015 snel aangepakt. In eerder overleg met de VNG werd al afgesproken dat het kabinet 200 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor een zorgvuldige overgang van cliënten. Gemeenten vinden dit niet genoeg.

Gemeenten hebben ook de zorg dat er geen regie is vanuit het kabinet op de drie decentralisaties (jeugdzorg, werk en inkomen). Het kabinet gaat nu een brede regietafel inrichten waar bestuurders van gemeenten onderwerpen met betrokken bewindspersonen kunnen bespreken. Zo wil het kabinet samenhang tussen de drie decentralisaties bevorderen. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wordt de voorzitter van de regietafel.

‘Vertrouwen in intentie’

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG:

“We hebben vertrouwen in de intentie van het kabinet, maar de wet moet nog door de Kamer worden besproken. Wij zullen ons met deze zorgen ook uitdrukkelijk tot het parlement wenden.”

Gemeenten staan volgens haar nog steeds achter de decentralisatie. “Maar de onzekerheid voor hun inwoners mag niet te lang duren.”