‘Zorgpremie dreigt met tweehonderd euro te stijgen’

Foto ANP / Lex van Lieshout

De zorgpremies dreigen de komende jaren flink te stijgen. Werkgevers en werknemers waarschuwen dat de premies op jaarbasis met tweehonderd euro gaan toenemen. Ook het eigen risico zal “de grens van vierhonderd euro ruimschoots overschrijden”, schrijven de sociale partners in een brief aan het kabinet.

De prijsstijging is het gevolg van de nieuwe financieringsstructuur voor langdurige zorg. Het kabinet wil bijna vijf miljard euro aan langdurige zorg overhevelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet. Daardoor gaat ook de basispremie omhoog, zegt economieredacteur Jeroen Wester.

“Met de verschuiving komt de uitvoering in handen van zorgverzekeraars. Zij moeten daar van De Nederlandsche Bank een buffer voor aanhouden. Om aan die eis te voldoen hebben zij vierhonderd miljoen euro extra nodig. Dus ook hier zit een oorzaak voor een eenmalige stijging van de premie met dertig euro op jaarbasis.”

Een groot deel van de AWBZ-premie wordt nu betaald door de staat of collectief afgedragen via de werkgever.

“We moeten niet vergeten dat het hier gaat om het verhuizen van bepaalde zorguitgaven. Die vielen allemaal binnen de collectief gefinancierde AWBZ en worden nu verhuisd naar de ziektekosten. Een hervorming was nodig, omdat de kosten van langdurige zorg op jaarbasis gigantisch zijn gegroeid.”

De zorgpremie zou kunnen oplopen tot honderddertig euro per maand. De vakbonden zijn daar niet blij mee. CNV-voorzitter Maurice Limmen vreest dat werknemers er fors op achteruit gaan:

“In sommige sectoren staan werknemers al jaren op de nullijn en zo gaan werknemers er in één klap honderden euro’s op achteruit.”

“Nu wordt de langdurige zorg naar draagkracht door werknemers gefinancierd, als dit wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet is dat niet meer zo. Dan moeten mensen met lagere inkomens een groter deel betalen. Dat is niet solidair en dat moeten we niet laten gebeuren.”