Klokkenluider maakt zich bekend en wil baan terug

Een bouwinspecteur van de gemeente Rotterdam heeft gisteren voor de rechter verklaard documenten en geheime bandopnames van vergaderingen over moskee-internaten aan deze krant te hebben verstrekt. De klokkenluider eiste in het kort geding zijn baan terug. Hij werd ontslagen omdat hij zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden.

NRC Handelsblad publiceerde sinds eind 2012 artikelen over kinderen die in moskeeën wonen. De internaten bleken slecht onderhouden en soms brandonveilig en illegaal. Sindsdien is wetgeving in de maak waarin het toezicht op de internaten is geregeld. Volgens een woordvoerder van minister Asscher (Integratie, PvdA) zal het wetsvoorstel er snel zijn.

De klokkenluider had de problemen eerst intern aangekaart. Hij werd onder druk gezet om niet te handhaven, zei hij. In een vergadering kreeg hij bijvoorbeeld te horen dat handhaving het PvdA-bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord „stemmen” zou kosten. Hij stapte daarop naar de gemeentelijke ombudsman, die zei geen integriteitsonderzoek te zullen uitvoeren.

Achteraf bevestigde onderzoeksbureau BING dat in de zaak sprake was van „onbehoorlijk bestuur”. Verantwoordelijk PvdA-wethouder Karakus erkende dat Rotterdam „fouten” had gemaakt in het naleven van de brandveiligheidsregels in de internaten.

Maar de advocaat van de gemeente noemde het verhaal van de klokkenluider „ongeloofwaardig”. Het internaat was immers nooit zo onveilig dat het acuut ontruimd moest worden. Van politieke druk was geen sprake. Het schenden van het ambtsgeheim was „volstrekt onnodig”.

De klokkenluider was kostwinner van zijn gezin. Hij zit nu thuis in de bijstand.

De bestuursrechter laat binnen twee weken weten of de gemeente hem terecht heeft ontslagen.