‘Dienstverlening aan burgers verslechtert’

‘Mijn angst is dat mensen die nu bij de gemeente een baan hebben, straks opnieuw in de bijstand terechtkomen. Juist mensen die nu de straten vegen, het vuil ophalen, de riolering doen, ervoor zorgen dat de stad droge voeten houdt, raken straks hun baan kwijt. Voor die taken heb je betrouwbare mensen nodig, die hun werk goed uitvoeren.

„Met deze nieuwe wet, waarin ambtenaren hetzelfde als burgers worden behandeld, wordt het makkelijker om hen te ontslaan. Ik ben lid van de ondernemingsraad van de gemeente. Elke week zie ik wel drie of vier gevallen waarin ambtenaren bezwaar aantekenen tegen een besluit van hun directeur.

„Laatst hadden we een zaak waar negentig mensen tegelijk bezwaar maakten tegen hun nieuwe functieomschrijving. Zij deden intakegesprekken voor mensen die een uitkering aanvroegen, maar hun nieuwe functie was omlaag geschreven. Ze waren ineens allemaal te hoog gekwalificeerd voor hun baan, terwijl ze hetzelfde werk zouden blijven doen. Dat recht op bezwaar hebben we straks niet meer.

„Na de gemeenteraadsverkiezingen zal er zeker opnieuw geld af moeten. Onze directeuren zijn al aan het rekenen geslagen, met welke coalitie ze hoeveel extra zullen moeten bezuinigen. Als Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld samen met de VVD aan de macht komt, komen wij in een hele andere wereld terecht. Dan zal alles, nog meer dan nu, uitbesteed worden aan de markt. Tegelijkertijd valt de verplichting weg om goed te zorgen voor mensen die je ontslaat.

„Die combinatie heeft uiteindelijk gevolgen voor hoe de stad eruitziet. Het zal moeilijker voor ons worden de stad fit te houden. Mensen ontslaan heeft grote gevolgen voor de dienstverlening aan onze burgers: taken worden straks gewoon niet of minder goed uitgevoerd. Langer wachten voor het loket, een vuilere stad.”