De keuze voor zzp’ers is reuze

Illustratie Veronique de Jong

Met de groei van het aantal zzp’ers in Nederland stijgt ook het aantal clubs dat de belangen van die zelfstandigen behartigt. Vorige week richtte Reinier Castelein, voorman van vakbond De Unie, het Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW) op. Het is de zoveelste organisatie die strijdt voor de rechten van de freelancer, zzp’er of ondernemer, na Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen, ZZP Netwerk Nederland, Ondernemend Nederland, en Platform Zelfstandige Ondernemers. Kan NZW nog wat toevoegen?

Castelein meent van wel. NZW richt zich namelijk niet uitsluitend op de zzp’ers, maar op een bredere groep die NZW ‘zelfstandig werkenden’ noemt. Castelein: „Op de nieuwe arbeidsmarkt wisselen mensen voortdurend van baan en werkvorm. Dat betekent dat ze nu eens als zzp’er werken, dan weer in loondienst gaan en weer later met een aantal bevriende collega’s een bedrijfje opzetten.”

NZW wil ‘niet in hokjes denken’, en richt zich daarom op flexwerkers, zzp’ers, ondernemers, freelancers én mensen in vaste dienst. Het netwerk biedt deze groep een constructie waarin de ‘zelfstandige’ samen met het bedrijf Uniforce een BV opricht, waarbij hij zelf in loondienst gaat en zich laat inhuren door opdrachtgevers. Officieel is de ‘zelfstandige’ dan werknemer geworden bij zijn BV, en draagt hij dus premies en belasting af. Wanneer er geen opdrachten meer zijn kan hij zich door de aandeelhouders laten ontslaan en kan hij aanspraak maken op sociale voorzieningen zoals de WW.

Stichting ZZP Nederland, met 30.000 leden naar eigen zeggen de grootste belangenclub, is niet onder de indruk. „De BV-constructie bestaat al heel lang”, zegt voorzitter Johan Marrink. „De vraag is in hoeverre je in loondienst nog zelfstandig bent. Het is een omzeiling die geen structurele oplossingen biedt. Bovendien is de BV pas aantrekkelijk wanneer je een ton of meer verdient.” Volgens Castelein is de constructie inderdaad pas lonend voor zelfstandigen die minstens een jaarinkomen van 70.000 euro kunnen verdienen, mede doordat het oprichten van een BV 4.000 euro kost.

Zelfstandigen met een kleiner inkomen wil NZW – net als andere belangengroepen – ondersteunen met diensten als goedkopere zorgverzekeringen. Bovendien wil NZW de belangen van zelfstandigen behartigen door in Den Haag te lobbyen over de manier waarop de zelfstandige zijn pensioen opbouwt. Ook daarin is NZW niet de enige. Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers en FNV Zelfstandigen praten al een aantal maanden met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een vrijwillig pensioenfonds, terwijl een andere club, ZZP Netwerk Nederland, juist weer tegen een collectief pensioen voor zelfstandigen is. Castelein: „Ik snap best dat al die belangenclubs misschien verwarrend zijn voor een zelfstandige, maar op den duur zal vanzelf blijken wie de doelgroep het beste begrijpt.”

    • Catrien Spijkerman