Zet 24 en 25 maart maar in je agenda

Wat gaat er gebeuren?

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart wordt in Den Haag de Nuclear Security Summit gehouden, afgekort: NSS.

Waar gaat die top over?

Er zal gesproken worden over de dreiging van nucleair terrorisme en het tegengaan van illegale handel van nucleair materiaal.

Wie zijn er allemaal bij?

58 wereldleiders, onder wie president Obama. In totaal worden er 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten verwacht in het World Forum in Den Haag, waar de conferentie gehouden wordt.

Dat klinkt als enorm!?

Ja, het is voor het eerst dat Nederland een top met wereldleiders van een zo grote omvang organiseert. Als gevolg daarvan is de omgeving van Den Haag die dagen nagenoeg onbereikbaar met de auto. Er worden elke dag 13.000 politieagenten ingezet, vier keer zoveel als bij de troonswisseling. De luchtvaart vanuit het zuiden wordt beperkt en langs de kust (van Hoek van Holland tot Zandvoort) wordt een strook van 12 zeemijl (22 kilometer vanaf het strand) aangewezen als beveiligd zeegebied, waar niet zomaar gevaren mag worden.

Waarom is dit in Nederland?

Nederland stelde zich in 2012 kandidaat, tijdens de tweede NSS in Zuid-Korea. Op voorspraak van de Amerikaanse president Obama unaniem aangewezen als voorzitter en organiserend land voor de top van 2014. Het toenmalige kabinet benadrukte dat Nederland als „internationaal logistiek knooppunt met grote doorvoerhavens als Rotterdam en Schiphol en als land met een geavanceerde nucleaire industrie kwetsbaar is voor smokkel van nucleaire en radiologische materialen.”

De top is de afgelopen maanden onder leiding van Nederlandse topambtenaren op diverse plekken in de wereld intensief is voorbereid. Nu gaat de discussie nog over nucleair materiaal dat voor civiele doeleinden wordt gebruikt, zoals energieopwekking en medische bestraling. Maar Nederland wil als voorzitter ook afspraken maken over beveiliging van nucleair materiaal voor militair gebruik.

En wat kost dat allemaal wel niet?

De beveiligingskosten worden om strategische redenen niet bekendgemaakt.

De overige kosten van de conferentie worden begroot op ongeveer 24 miljoen euro; deels gebaseerd op de kosten van de eerdere NSS-congressen in Washington en Seoul.

Verreweg het grootste deel van dat bedrag is gereserveerd voor de organisatie. Denk aan de medewerkers die de top al meer dan een jaar voorbereiden en het personeel van het World Forum.

Een kleiner bedrag wordt uitgegeven aan de catering, zegt een woordvoerder van de projectorganisatie. „De wereldleiders krijgen een driegangenmenu. Dat is dus geen overdadige luxe.”