Wie niet bij de top betrokken is, kan beter thuisblijven