Waakhond houdt tanden

In reactie op de financiële crisis tuigde de Europese Unie drie nieuwe agentschappen op: een toezichthouder op de banken, een toezichthouder op verzekeringen en bedrijfspensioenen en een toezichthouder op de beurzen in Europa.

De laatste, de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), kan sinds 2012 bepaalde financiële activiteiten verbieden of beperken als zij een bedreiging vormen voor het ordelijk functioneren van de financiële markten of de stabiliteit van (een deel van) het financiële systeem van de EU.

Die bevoegdheid ging het Verenigd Koninkrijk te ver. Het idee dat ESMA desnoods short selling kon indammen of verbieden, was de Britse regering een gruwel. Londen achtte dat in strijd met het EU-verdrag en spande daarover een procedure aan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie om de waakhond tandeloos te maken.

Het hof veegde de Britse bezwaren vorige week resoluut van tafel: ESMA mag ingrijpen als de bevoegde nationale autoriteiten het laten afweten of „maatregelen treffen die de bedreiging niet adequaat ondervangen”, aldus het hof. Eventuele interventies van ESMA in lidstaten zijn volgens het hof met voldoende waarborgen omkleed en doen geen afbreuk aan de verdeling van bevoegdheden in de EU.

Het oordeel van het hof wordt in financiële kringen gezien als een nederlaag voor de City, die zich verzet tegen harmonisering van de spelregels voor Europese beurzen.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl