VS komen met strengere regels voor biomedisch onderzoek

De Verenigde Staten gaan strengere regels opstellen voor biomedisch onderzoek. De huidige medische experimenten zijn te vaak slecht van opzet en niet herhaalbaar. Dit ondermijnt de wetenschap.

Dat schreven Francis Collins en Lawrence Tabak van de National Institutes of Health (NIH) gisteren in Nature (online). De NIH vormen de Amerikaanse overheidsinstantie die wereldwijd biomedisch onderzoek subsidieert met een jaarbudget van bijna 31 miljard dollar (22,6 miljard euro). Collins en Lawrence zijn respectievelijk directeur en plaatsvervangend directeur van de NIH.

Collins en Lawrence maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in de biomedische wetenschappen, schrijven ze. Ze spreken van „een ongezond milieu”. Experimenten zijn niet alleen slecht van opzet, al te vaak laten onderzoekers het in hun artikelen gewoonweg na om uit te leggen hoe ze hun proeven hebben opgezet. Ze willen te graag positieve resultaten brengen. Dat is wat wetenschappelijke tijdschriften bij voorkeur publiceren. Want dat trekt lezers. Zo vergroten de tijdschriften hun populariteit en hun impact. Voor studies met negatieve resultaten hebben tijdschriften zelden plek. Onderzoekers spelen daarop in door positieve resultaten te melden.

Deze tendens wordt verder versterkt doordat geldverstrekkers bij het verdelen van subsidies te veel kijken naar het aantal artikelen dat een onderzoeker heeft gepubliceerd in toptijdschriften.

Maar door de vaak slechte proefopzet is het lastig om positieve claims te testen in herhaalonderzoek, schrijven Collins en Lawrence. Dat zorgt voor grote inefficiëntie.

In antwoord op deze ontsporing zijn de NIH bezig allerlei nieuwe regels op te stellen. Zo wordt een cursus ontwikkeld over ‘het goed ontwerpen van experimenten’ die in ieder geval verplicht wordt voor postdocs. Ook herzien de NIH de manier waarop subsidies worden verstrekt. Bij de beoordeling zal minder gelet worden op de publicatielijst alleen, en meer op een goede opzet van de beoogde experimenten en het belang van eerder onderzoek dat de onderzoeker heeft uitgevoerd.

Ook denken de NIH erover na om onderzoeksgegevens centraal op te slaan in een database, en makkelijker bereikbaar te maken voor derden.

In dat kader heeft staatssecretaris Sander Dekker van Wetenschap (VVD) vandaag uitgevers, subsidieverstrekkers en wetenschappers opgeroepen zo snel mogelijk over te gaan op het systeem van open access, het op internet gratis beschikbaar maken van artikelen voor iedereen. Hij deed dat tijdens een bijeenkomst in Berlijn.