Ter zee

Het strand wordt afgesloten

Een ommetje met de hond over het strand voor het Scheveningse Kurhaus, of bij hotel Huis ter Duin in Noordwijk, zit er tijdens de NSS niet in. Die stukken strand zijn dan afgesloten met het oog op de veiligheid van de regeringsleiders die in die hotels verblijven. Waar president Obama dan verblijft is nog de vraag: in een hotel, of, zoals is gesuggereerd, op een marineschip op zee.

En je mag niet zomaar varen voor de kust

Ook op het water gelden strenge beperkingen. De zeehavens van Rotterdam en Scheveningen blijven bereikbaar, maar Rijkswaterstaat wil „het Nederlandse deel van de Noordzee [verder] zoveel mogelijk vrijhouden van verkeer”.

De zogeheten territoriale zee, een strook zee langs de kust van 12 zeemijl (22 kilometer) breed, wordt daartoe tijdens de top tussen Monster (even benoorden Hoek van Holland) en Zandvoort een „beveiligd zeegebied”. In dat gebied moeten alle schepen hun naam, lading en eigenaar bekend maken. Schepen van marine en politie kunnen op zee inspecties uitvoeren.

Tot één kilometer uit de kust gelden tijdens de top afzonderlijke regelingen waarover burgemeesters van kustgemeentes nog moeten beslissen. Aangenomen wordt dat er onder meer voor het Kurhaus en voor Noordwijk dan helemaal niet gevaren zal mogen worden. In elk geval wordt voor Scheveningen en Noordwijk alle scheepvaart gecontroleerd. Daarvoor zal de Koninklijke Marine ten minste drie oppervlakteschepen inzetten.