Partij weet precies waar de kiezer zit

Enkele tientallen lokale partijafdelingen maken in de campagne voor de raadsverkiezingen in maart gebruik van een nieuw informatiemodel dat hen leert in welke straten potentiële kiezers wonen. Ze kunnen zien in welke straten aanbellen kans van slagen heeft, en in welke straten juist niet.

Het informatiemodel, ontwikkeld door bestuurskundige en softwareontwikkelaar Joost Smits, borduurt voort op het gegeven dat partijen bij bepaalde stembureaus steevast beter scoren dan bij andere.

In zijn analyses verbindt Smit de uitslagen van alle ruim negenduizend stembureaus in Nederland aan openbare postcodedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals inkomen, leeftijd en het percentage eenpersoonshuishoudens. Een goede score van de Amsterdamse PvdA blijkt volgens Smit vooral samen te hangen met de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen en een oververtegenwoordiging van 45-tot 64-jarigen, van mensen boven de 75 en een-persoonshuishoudens.

Omdat dit soort ‘kiezersprofielen’ is gebaseerd op zescijferige postcodes, kan Smits er adreslijsten van maken: per postcode wonen in Nederland gemiddeld veertig mensen. Deze lijsten en bijbehorende ‘kiezerskaarten’ heeft Smits aan tientallen politieke partijafdelingen verkocht (prijs voor het totaalpakket: 1.500 euro).