Vanaf vandaag: digitaal in beroep tegen je verkeersbon

Foto ANP / Lex van Lieshout

Weggebruikers die een verkeersboete krijgen, kunnen voortaan digitaal in beroep als ze het oneens zijn met de bon. Justitie heeft op internet een Digitaal Loket Verkeer geopend.

Mensen die een bon krijgen, kunnen met het CJIB-nummer van de beschikking en hun DigiD beroep aantekenen op de site. Net als normaal gesproken per post kunnen argumenten en eventuele bewijsstukken worden toegevoegd. Als de flitsfoto’s online door de politie beschikbaar zijn gesteld, dat is in ongeveer de helft van het land geregeld, dan zijn deze ook in het OM-loket op te vragen. Ook deze foto’s kunnen worden toegevoegd aan het beroep.

Volgens het Openbaar Ministerie past het loket in het streven om ‘waar mogelijk digitaal met burgers te communiceren’. Justitie hoopt tevens een stuk efficiënter te werken doordat er minder papierwerk binnenkomt.

Het Digitaal Loket Verkeer is een samenwerking van het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie.

    • Marije Willems