Timmermans wil dat diplomaten niet langer onschendbaar zijn

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) wil af van de onschendbaarheid van buitenlandse diplomaten die in Nederland misdrijven plegen, zo zei hij zaterdag tegen RTL Nieuws. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur kreeg RTL inzage in het aantal en soort „geregistreerde strafrechtelijke incidenten” waar diplomaten van 1 januari 2010 tot 1 november 2013 bij betrokken waren.

Uit de gegevens die het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijgegeven, blijkt dat buitenlanders met een diplomatieke status zich in die periode 85 keer schuldig hebben gemaakt aan delicten die als misdrijf kunnen worden gekwalificeerd. Omdat mensen met een diplomatieke status volgens het internationale Verdrag van Wenen onschendbaar zijn, konden zij niet worden vervolgd. In een enkel geval is een diplomaat die een misdrijf beging door zijn eigen land teruggeroepen. Ambassades worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag op de hoogte gesteld van door hun medewerkers begane strafbare feiten.

In bijna de helft van de gevallen (42) was sprake van een verkeersdelict. Bij twee op de drie was alcohol in het spel. Er waren acht gevallen van geweld in huiselijke kring. Dertien keer werden delicten geconstateerd die vallen onder de noemer kleine criminaliteit. In het gros van de gevallen ging het hier volgens het ministerie om winkeldiefstal.

Een medewerker van de ambassade van Colombia werd verdacht van banden met de drugshandel. Hij werd naar zijn land teruggeroepen. Een Surinaamse ambassademedewerker werd opgepakt op verdenking van straatroof met bedreiging. Een medewerker van Eurojust werd aangehouden om het aanbrengen van graffiti.

Al eerder werd bekend dat buitenlandse diplomaten laks zijn met het betalen van verkeersboetes. Uit de gegevens die RTL kreeg, blijkt dat er nog 187 verkeersboetes openstaan.