Randstad op slot bij nucleaire top

De omgeving van Den Haag is eind maart nagenoeg onbereikbaar met de auto. De grootste top met wereldleiders die ooit in Nederland gehouden is, de Nuclear Security Summit (NSS), „zal geen enkele reiziger in of rond de Randstad ontgaan”. Dagelijks worden 13.000 politieagenten ingezet, vier keer zoveel als bij de troonswisseling, vorig jaar. De luchtvaart vanuit het zuiden wordt beperkt. Van Zandvoort tot Monster is er tot één kilometer uit de kust „beveiligd zeegebied” waar niet zomaar gevaren mag worden.

Op 24 en 25 maart bezoeken naar verwachting 58 wereldleiders, onder wie de Amerikaanse president Obama, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten de NSS in het World Forum in Den Haag. Vanmorgen werden tijdens een persconferentie de maatregelen op het gebied van veiligheid en verkeer bekendgemaakt door de Nationale Politie, Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het luchtruim staat in een straal van honderd kilometer rond Den Haag onder verscherpte controle. Er is vooraf toestemming nodig om daar te vliegen. Voor de kust komt extra luchtruimverdediging, in het hele land staan F-16’s en Apache-heli’s klaar en de NAVO verleent ondersteuning met AWACS-radarvliegtuigen. De autoriteiten bereiden zich voor op zeker 35 mogelijke noodscenario’s, zei antiterrorismecoördinator Dick Schoof.

Een deel van de veiligheidsmaatregelen is onzichtbaar. Er zijn niet alleen verscherpte maatregelen op de weg, in de lucht en op het water, maar ook in de digitale wereld. Er is veel aandacht voor cybersecurity, zei Schoof. Hij wilde verder niet vertellen hoe dat gebeurt. Niet alleen in Den Haag is extra politie-inzet. Sommige wereldleiders slapen in hotels in Noordwijk, Amsterdam en Rotterdam. Ook daar wordt extra gesurveilleerd. De leiders worden op hun reis van het hotel naar het congres begeleid door een politie-escorte.

Aan het begin en het einde van de top wordt een speciale route tussen Schiphol en Den Haag gereserveerd voor de delegaties. De effecten van de afsluitingen hebben hun weerslag op de rest van het autoverkeer in de Randstad. Maandagochtend en dinsdagmiddag zal er een ‘dubbele spits’ zijn. Rijkswaterstaat adviseert „niet naar dit deel van de Randstad te komen, als u er niet per se hoeft te zijn.” De NS zet extra treinen in. Ambtenaren wordt gevraagd thuis te werken.

Het doel van de top is het maken van afspraken over het verminderen van de hoeveelheid nucleair materiaal in de wereld, en het verbeteren van de beveiliging ervan. Een van de discussiepunten is de reikwijdte van de te maken afspraken, die voor een belangrijk deel grensoverschrijdend zijn.