NVM moet schade van ‘miljoenen’ vergoeden

De NVM, de grootste makelaarsvereniging van Nederland, moet de forse schade betalen van het faillissement van softwarebedrijf HPC. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, afgelopen vrijdag besloten.

Curator Ton Veerman van HPC raamde de schade eerder op 5,6 miljoen euro plus rente, maar zou graag schikken met de NVM. „Twee miljoen of meer, daar moet je zeker aan denken”, zegt Veerman.

HPC Hard & Software Services verkocht software voor makelaars om vraag en aanbod van woningen uit te wisselen. Eind jaren ’90 had het bedrijf 120 klanten in de regio Den Haag, waaronder de voormalige Haagse Makelaarsbeurs, een NVM-subvereniging met 100 kantoren. Maar de NVM verplichtte haar leden gebruik te maken van haar eigen software. De leden kregen het advies terughoudend tot „achterdochtig” te zijn naar andere leveranciers, aldus de Hoge Raad. HPC kreeg zijn software niet meer verkocht en ging begin 2004 failliet.

HPC heeft jarenlang gevraagd om technische aansluiting op het uitwisselingssysteem van de NVM, maar werd „aan het lijntje” gehouden, volgens curator Veerman. Rond het faillissement van HPC gooide de NVM de markt voor makelaarssoftware pas open. De vereniging had met andere ondernemers inmiddels het bedrijf Realworks opgericht als ‘hofleverancier’ van software voor de NVM.

Volgens de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van vorig jaar, dat de Hoge Raad in stand houdt, heeft de NVM „onrechtmatig” gehandeld door HPC weg te concurreren. Door HPC geen aansluiting te geven op haar eigen systeem, is er sprake van „leveringsweigering”. De NVM heeft de Nederlandse markt voor kantoorautomatiseringssoftware „verhinderd, beperkt of vervalst”, aldus het hof.

Na het slepende juridische gevecht kan nu opnieuw een jarenlange procedure volgen over de schadevergoeding. Curator Veerman, die de belangen van schuldeisers en aandeelhouders van HPC behartigt, treft liever op redelijke termijn een schikking. „Als de zaak nog eens tien jaar duurt, zijn sommige schuldeisers en aandeelhouders misschien al overleden.”

Veerman zegt niet „het maximale” eruit te willen halen, maar de vergoeding zal volgens hem wel in de miljoenen lopen: „De NVM heeft gewoon een bedrijf kapotgemaakt.”

De NVM (vierduizend leden) is naar haar leden lange tijd terughoudend geweest over de affaire. Uit interne stukken blijkt dat de vereniging geen financiële reservering heeft getroffen voor een schadevergoeding. De NVM wilde vanochtend nog niet reageren.

    • Eppo König